Työpajat

Teemakohtaisissa työpajoissa työstetään omaa liikeideaa/yritystä nykyaikaisia työkaluja ja menetelmiä hyödyntäen valmentajien ohjaamina.  Kevään 2021 työpajat järjestetään etänä Zoomin avulla. Työpajat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille aiheista kiinnostuneille. 

Työpajojen aiheet ja aikataulut

Kevät 2021

Ti 19.1. klo 9-13 Etätyöpaja - Myyntisuunnitelma ja -budjetti

Mikä on myyntibudjetin ja -suunnitelman merkitys yrityksen kassavirralle? Miten voit kasvattaa hyvin laaditulla myyntisuunnitelmalla yrityksen kassavirtaa? Työpajassa käydään läpi myyntistrategiasta johdetun myyntibudjetin ja myyntisuunnitelman malleja ja työkaluja.

Zoom-linkki: https://oamk.zoom.us/j/62194650497

Tallenne katsottavissa: https://youtu.be/TRpuh4DJJ7s 

 

 

Ke 10.2. klo 16-19 Etätyöpaja - Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjyys, eli itsensä työllistäminen laskutuspalveluyrityksen kautta, on vaihtoehto yrittäjyydelle ja palkkatyölle. Monelle kevytyrittäjyys toimii väylänä yrittäjyyteen. Sen avulla voi osoittaa osaamisensa ja testata liikeideaa ennen oman yrityksen perustamista. Vierailevana luennoitsijana Op Kevytyrittäjä -palvelusta kehityspäällikkö Lassi Leppänen.

Zoom-osoite: https://oamk.zoom.us/j/62109358775

 

Ti 23.2. klo 9-13 Etätyöpaja - Myynnin operatiivinen suunnittelu ja ohjaus

Miten johdat myyntiiimiä tehokkaasti? Miten ohjaat ja motivoit tiimejä ja myyjiä parempiin tuloksiin?

Työpajassa käydään läpi myyntitiimien rakentamisen erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Pohditaan, missä vaiheessa myyntitiimiä kannattaa alkaa rakentaa ja laajentaa sekä tarkastellaan millaiset kannustimet ja kannustinmallit voisivat toimia parhaiten yrityksessäsi.

Osallistujat saavat työpajasta mukaansa konkreettisia malleja oman yrityksen myynnin johtamiseen ja ohjaukseen.

Zoom-linkki: https://oamk.zoom.us/j/63525089950

Tallenne katsottavissa: https://youtu.be/jhx-qW3vxKE 

Ke 17.3. klo 16-19 Etätyöpaja - Rahoitus

Yritystoiminnan alkuvaiheessa tarvitaan lähes aina rahaa. Huolellinen suunnittelu ja fiksu rahoituksen järjestäminen auttavat sinua eteenpäin.

Avanto-työpajassa käydään läpi keskeisimmät rahoituslähteet aloittavan yrittäjän kannalta. Työpajassa tutuksi tulevat erilaiset rahoituslähteet, muun muassa starttiraha, ELY, Business Finlandin rahoitus, joukkorahoitus ja pääomarahoitus. Pääset myös pohtimaan omaa rahoitusstrategiaa mahdolliselle yritysideallesi/yrityksellesi. Työpajassa käydään läpi myös tärkeimmät pankkiasiat aloittavan yrityksen kannalta.

Tässä työpajassa saat rahanarvoisia vinkkejä ja oppeja liikeideasi tai yrityksesi kehittämiseen.

Zoom-linkki:  https://oamk.zoom.us/j/68894904492

 

Ti 23.3. klo 9-13 Etätyöpaja - Uusasiakashankinta ja potentiaaliset asiakkaat

Mitä on social selling? Mistä löytää potentiaaliset asiakkaat? Miten lähestyä ja houkutella uusia asiakkaita? Miten siirtyä push-ajattelusta pull-ajatteluun asiakkaiden hankinnassa? Mikä on yrityksesi asiakasviestin potentiaalinen toimittamiskanava?

Vanhalle asiakkaalle on kannattavampaa myydä kuin uudelle. Uusia asiakkaita on kuitenkin hankittava liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Osallistujat laativat työpajassa itselleen hissipuheen ja prospektointisuunnitelman.

Zoom-linkki: https://oamk.zoom.us/j/69048233874

 

Ke 24.3. klo 16-19 Etätyöpaja - Aloittavan yrittäjän taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat ovat tärkeässä roolissa pohtiessasi yritysideaasi tai perustaessasi yrityksen. Kukaan ei vakuutu ideastasi, jos sinulla ei ole numeroita tukena. Työpajassa opit, miten lähdet miettimään hinnoittelua ja ansaintamallia sekä tutustut keskeisiin yritystoiminnan aloittamiseen liittyviin laskelmiin. 

Zoom-linkki: https://oamk.zoom.us/j/7844242010

Ke 14.4. klo 16-19 Etätyöpaja - Laki- ja sopimusasiat

Ennen kuin teet bisnestä, muista selvittää lakiasiat! Yrityksen perustamisen yhteydessä on paljon lainsäädäntöön ja tarvittaviin sopimuksiin liittyviä asioita. Sopimukset suojaavat yritystäsi erilaisten ongelmien varalta.

Avanto-työpajassa opit keskeisimmät laki- ja sopimusasiat aloittavan yrittäjän kannalta.

Zoom-linkki: https://oamk.zoom.us/j/7273142398

 

Ti 27.4. klo 9-12 Etätyöpaja - Digitaalisten myyntikanavien strateginen hallinta

Mitä digitaaliset myyntikanavat ovat? Mikä tarkoitus niillä on? Mitä myyntikanavia yrityksellä on käytössä?

Yrityksen myyntistrategiassa tulisi huomioida digitaaliset myyntikanavat. Työpajassa tutustutaan yrityksen digitaalisen myynnin hallinnan strategiseen näkökulmaan.

Zoom-linkki: https://oamk.zoom.us/j/65757306520

  

 Ti 11.5. klo 9-12 Etätyöpaja - Sähköposti myyntikanavana ja osana asiakassuhteen hoitoa

Millainen myyntikanava sähköposti on? Miten hyödyntää tätä helppoa ja edullista digitaalista kanavaa? Millainen rooli sähköpostilla voi olla asiakassuhteen hoitamisessa tai asiakkuuden jälkihoidossa?

Työpajassa käydään läpi työkaluja sähköpostimyyntiin ja asiakaskirjeen laadintaan. Osallistujat laativat asiakaskirjeen tai orgaanisen postituslistan keräämisen suunnitelman.

Zoom-linkki: https://oamk.zoom.us/j/64421599535

 

Ke 12.5. klo 16-19 Sote-alan yrittäjyys

Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä sosiaali-, terveys- tai hyvinvointialalla? Missä menee raja hyvinvointipalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä? Ja mikä merkitys tällä erolla on? Avanto-työpajassa paneudutaan muutamaan sote- ja hyvinvointialan yritystoiminnan erityiskysymykseen.


Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavia yrityksiä ja järjestöjä ohjataan erityislainsäädännöllä. 

Tule keskustelemaan ja pohtimaan, mikä merkitys tällä lainsäädännöllä on oman liikeideasi kannalta. Tai ehkä tarvitset tätä tietoa työskennellessäsi yksityis- / järjestösektorilla, kun suunnittelette ja kehitätte palveluja. 

Monille yrittäjille julkinen sektori on keskeinen yhteistyökumppani ja palvelujen ostaja. Millaisia tapoja julkisella sektorilla on ostaa palveluja yksityissektorilta ja mitä vaateita nämä tuovat yrityksille/järjestöille.

 

ZOOM-linkki:  https://oamk.zoom.us/my/eijahautala