Proof of Concept -raha 

Opiskelijat ja henkilöstön edustajat voivat hakea tukea uudenlaisen konseptin/liikeidean kaupallisen potentiaalin testaamiseen. Rahoitusta on mahdollista saada ostopalveluihin, materiaalihankintoihin, matkoihin sekä oppilaitosten henkilöstön palkkakuluihin. Uutta rahoituskanavaa kutsutaan Proof of Concept -rahoitukseksi (PoC).

Rahoituksella pyritään tukemaan ja nopeuttamaan uudenlaisten liiketoimintakonseptien kaupallistamista Oulun oppilaitoksissa.

Rahoituksen myöntämiskriteerit:

  • Kyseessä on uudenlainen konsepti, jota täytyy testata
  • Onnistuessaan hankkeesta syntyy työllistävää ja kasvuhakuista uutta liiketoimintaa
  • Kohteena on oululaisessa oppilaitoksessa opiskeleva henkilö/tiimi tai oppilaitokseen virka- tai työsuhteessa oleva henkilö
  • Huomioithan, että jo perustetuille yrityksille tukea ei voida myöntää

Yritysideoita testaavat tiimit/henkilöt tulevat hyödyntämään Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja BusinessOulun palveluita (korkeakouluissa Avanto-yrittäjyysohjelma).

Haku on auki niin kauan kuin rahaa on kuluvana vuonna jaettavana. Vuonna 2020 on varattu yhteensä 50 000 €.

Oamkin opiskelijat ja henkilökunta voivat jättää hakemuksen täyttämällä sähköisen lomakkeen intrassa (Oiva tai Heimo). Rahoituspäätökset tehdään kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Oamkissa rahoituspäätöksistä vastaa vararehtori.