Auditointivierailu Oamkissa alkaa

Julkaistu: 14.11.2017 klo 09:14

Tänään Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) nimeämä auditointiryhmä aloittaa arviointityönsä haastattelemalla Oamkin ylintä johtoa sekä koulutus- ja tki-johtajia, OSAKOn hallitusta ja palvelujen henkilöstöä. Haastatteluun pääsevät myös Oamk Oy:n hallitus sekä ryhmä ulkoisten sidosryhmien edustajat. Kolmen päivän aikana järjestetään 19 haastattelua, joihin osallistuu yhteensä 110 henkilöä: Oamkin opiskelijoita, henkilökuntaa ja ulkoisten sidosryhmien edustajia.

Ensimmäisen auditointipäivän teemana on laatujärjestelmän kokonaisuus. Muina vierailupäivinä eli keskiviikkona ja torstaina arvioinnin kohteena on erityisesti tutkinto-ohjelmien sekä valinnaisen auditointikohteen (Oamk LABs) laadunhallinta. Teemahaastattelut järjestetään aluevaikuttavuudesta ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta sekä kansainvälisen toiminnan laadunhallinnasta.

Auditointiryhmään kuuluvat vararehtori Merja Heino Saimaan ammattikorkeakoulusta (auditointiryhmän puheenjohtaja), kehittämispäällikkö Johanna Anttonen Maanpuolustuskorkeakoulusta, yliopettaja Anne Pohjus Satakunnan ammattikorkeakoulusta, opiskelija Tero Haapala Turun ammattikorkeakoulusta sekä tiedeasiamies Kalle Korhonen Koneen säätiöstä. Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta projektipäällikkönä toimii Karl Holm ja hänen työparinaan Kirsi Mustonen.

Kuvassa vasemmalla Karl Holm, Tero Haapala, Johanna Anttonen, Merja Heino, Anne Pohjus, Kalle Korhonen ja Kirsi Mustonen.