Me olemme #tyttöjenpuolella

Julkaistu: 11.10.2018 klo 09:48

 

Tänään on YK:n kansainvälinen tyttöjen päivä. Tyttöjen päivä nostaa esiin tyttöjen voiman ja mahdollisuudet mutta myös heidän kokemansa syrjinnän ja haasteet. Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on mukana luomassa koulutuksen keinoilla tasa-arvoisempaa maailmaa tytöille. 

Tyttöjen päivänä olemme erityisen ylpeitä Sinä Osaat! Tytöt ja teknologia -hankkeesta, jota Oamk toteuttaa yhteistyössä Koulutusavain Oy:n kanssa. Sinä osaat! antaa tytöille mahdollisuuden tutustua teknologia- ja teollisuusalojen yrityksiin ja siellä työskenteleviin naisosaajiin. Hanke järjestää tytöille muun muassa työelämään tutustumisjaksoja sekä teknologiatyöpajoja. Hanke tuottaa myös koulutusta sekä erilaista materiaalia opettajille ja ohjaajille päivittäisen työn tueksi.

Suomi tunnetaan maailmalla tasa-arvoisena ja korkeatasoisen teknologian maana, mutta nämä kaksi asiaa eivät kohtaa toisiaan. Viimeaikaisten selvitysten mukaan työvoima- ja osaajapula teknologia-aloilla Suomessa on kasvamassa merkittävän suureksi, mutta vain hyvin pieni osa teknologiayritysten työntekijöistä on naisia. Tavoitteenamme on tuoda koulutuksen ja työmarkkinoiden segregaatiota ylläpitävät ajatusmallit tietoisuuteen ja edistää mahdollisuuksien tasa-arvoa.  

Suomalaistytöt ovat PISA 2015 -tutkimuksen mukaan luonnontieteissä maailman toiseksi parhaita, mutta tyttöjen luottamus omaan osaamiseensa tiedeaineissa on heikkoa. Kun koulu loppuu -raportin mukaan tytöt kokevat riittämättömyyttä ja reagoivat koulupaineisiin vahvasti. Tähän haluamme muutosta.

Muista uskoa unelmiisi, koska Sinä osaat! Kerro tämä itsellesi ja ystävillesi. Uskotaan yhdessä unelmiimme ja taitoihimme.  

Jatketaan yhdessä työtä tyttöjen ja tasa-arvon edistämiseksi. Hyvää tyttöjen päivää kaikille!
#tyttöjenpuolella #oamk #luotaitseesi #sinäosaat