CANEMURE -hanke tavoittelee hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

Julkaistu: 9.1.2019 klo 13:55 ::

Oulun ammattikorkeakoulu on maakunnallinen koordinaattori CANEMURE - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeessa. Valtakunnallinen hanke edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia vuosina 2018-2024. Käytännön ilmastotoimien edistämisen ohella hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä koko Suomeen.

– Ilmastonmuutoksen hillinnän toimet ovat sekä päivittäisiä valintoja että yhteisesti sovittuja linjoja. Kaikilla teoilla on merkitystä. Viimeistään nyt on aika toimia, jotta päästään edes lähelle yhteisesti sovittuja päästövähennyksiä. Erityisesti kaupungit, kunnat ja niiden valinnat nousevat keskeiseen rooliin. CANEMURE pyrkii edistämään vähähiilisyyttä liikkumisessa, energiantuotannossa ja -käytössä, kuluttamisessa ja tuotannossa, rakentamisessa ja maankäytössä, kertoo projektikoordinaattori Ritva Imppola.

Pohjois-Pohjanmaalla CANEMURE –hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä alueen eri sidosryhmien ja asukkaiden kanssa. Alueelle tehdään tiekarttaa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa energia- ja ilmastostrategian (EIS) ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiekartan toimia vauhditetaan ja seurataan koko hankkeen ajan. Muualla hyviksi havaittuja, ilmastonmuutosta hillitseviä toimia levitetään Pohjois-Pohjanmaalle ja vastaavasti täkäläisiä toimivia keinoja viedään muualla toteutettaviksi.

CANEMURE–hankkeessa on mukana 22 toimijaa: kuntia ja kunnallisia organisaatioita, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Hanketta vetää Suomen ympäristökeskus ja Pohjois-Pohjanmaalta hankkeen toimijoina ovat Oulun ammattikorkeakoulun lisäksi Iilaakso Oy. Hanke sai EU:n LIFE-rahoituksen joulukuussa 2018.


Lisätietoja:

Ritva Imppola
Projektikoordinaattori, luonnonvara-ala 
Oulun ammattikorkeakoulu
040 5484 024
ritva.imppola#oamk.fi (korvaa # -> @)

www.syke.fi/hankkeet/canemure