ePooki 12/2019: Oppimateriaali harjoituksineen opioidien aiheuttaman lääkeriippuvuuden varhaisesta tunnistamisesta ja puuttumisesta sosiaali- ja terveysalalla

Julkaistu: 15.3.2019 klo 11:54 ::

http://www.oamk.fi/epooki/2019/oppimateriaali-harjoituksineen-opioidit/ »