Yhteishaussa tarjolla yli 1 400 aloituspaikkaa - Haku Oamkiin alkaa keskiviikkona

Julkaistu: 19.3.2019 klo 11:33 Tiedotteet medialle

Korkeakoulujen kevään yhteishaun toinen hakuaika alkaa 20.3. kello 8.00 ja päättyy 3.4. kello 15.00. Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) on tarjolla 33 ammattikorkeakoulututkinnon hakukohdetta, joista kaksi on englanninkielisiä sekä seitsemän ylemmän ammattikorkea­koulututkinnon hakukohdetta. Tarjolla on yhteensä noin 1 450 aloituspaikkaa.

Kevään toisessa hakuajassa voi vielä hakea myös englanninkielisiin AMK-tutkintoihin. Haussa tavoitellaan erityisesti suomalaisia ja Suomessa asuvia ulkomaalaisia, jotka eivät ehtineet hakea tammikuussa järjestetyssä ensimmäisessä hakuajassa.

Ammattikorkeakoulututkinnoissa valtaosa opiskelijoista valitaan joko koulumenestyksen tai valintakokeen perusteella. Sosiaali- ja terveysalalla on käytössä vielä yhteispistevalinta, jolloin osa hakijoista valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella. Vuoden 2020 opiskelijavalintauudistus muuttaa valintoja merkittävästi ja muun muassa yhteispistemäärän perusteella tehtävä valinta jää kokonaan pois.

Kevään yhteishaussa on mukana kolme uutta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavaa koulutusta, yksi kulttuurialalle ja kaksi sosiaali- ja terveysalalle. Taiteen tekijä ja kehittäjä -koulutus antaa valmiudet kehittää omaa taiteellista osaamista sekä pedagogisia valmiuksia ohjata muiden taiteellista työtä. Kuntoutuksen erityisasiantuntija -koulutus syventää opiskelijan osaamista kuntoutuksen kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Kuntoutuksen erityisasiantuntijoita tarvitaan kuntoutuspalveluiden kehittämisessä, järjestämisessä ja koordinoinnissa. Laajavastuinen asiantuntijasairaanhoitaja –koulutuksella vastataan sosiaali- ja terveysalan murrokseen, joka tuo mukanaan hyvin laajavastuisia sairaanhoitajien työnkuvia.

Lisäksi mukana on neljä jo aiempina vuosinakin alkanutta YAMK-koulutusta.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa maisteritutkintoa vastaavan kelpoisuuden. Koulutukset on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, ja joilla on vähintään kolme vuotta työkokemusta. Opetus järjestetään siten, että se mahdollistaa tutkinnon suorittamisen myös työn ohessa.

Oamkissa viime vuonna AMK-tutkinnon suorittaneista 71 %:lla ja YAMK-tutkinnon suorittaneista 95 %:lla oli työpaikka valmistumisvaiheessa. Parhaiten työllistyivät konetekniikan (87,2 %), bioanalytiikan (87,2%), rakennusarkkitehdin (85,7 %), rakennustekniikan (85,5 %) ja sähkötekniikan (84,4 %) tutkinto-ohjelmista valmistuneet.

Lisätietoja koulutuksista, valintaperusteista ja hakemisesta saa Oamkin verkkosivuilta osoitteesta oamk.fi/hakijalle

Yhteishaussa mukana oleviin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteisiin haetaan yhdellä hakemuksella valtakunnallisen sähköisen järjestelmän kautta osoitteessa opintopolku.fi.

Lisätietoja:

Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio, 050 3838 442, marita.aikio#oamk.fi (korvaa # -> @)