Kaupungeille kehitetään yhteistä dataintegraatioalustaa uusille palveluille

Julkaistu: 11.9.2017 klo 12:35

Uudenmaan liitto on myöntänyt rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta 6Aika-hankkeelle Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT), jossa pilotoidaan avointa, toimijariippumatonta dataintegraatioalustaa Oulussa ja Tampereella. Hanketta ovat toteuttamassa Oulun yliopisto, Oulun ja Tampereen kaupungit, Oulun ammattikorkeakoulu sekä TTY-säätiö. Oulun yliopisto on hankkeen päätoteuttaja ja koordinaattori.

CityIoT-hankkeella haetaan ratkaisuja kaupunkien digitalisaatiomurrokseen. Tulevaisuuden älykkäät kaupungit ja niiden palvelut rakentuvat langattomuuden ja tehokkaan tietojen hyödyntämisen pohjalle. Kaupungit etsivät esineiden internetin (IoT) soveltamismahdollisuuksia eri toimialojen palvelutuotannossa ja asiakkaiden palvelemisessa. Haasteena on tunnistaa IoT:n mahdollisuudet, tietoturvallisuus sekä hallita kokonaisuutta tietojen ja teknologioiden eriytymisen estämiseksi.

Yritykset kutsutaan mukaan avoimen, toimijoista riippumattoman dataintegraatioalustan ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Ratkaisuja pilotoidaan hankkeen aikana rakennettavassa IoT- pilotointiympäristössä, joka mahdollistaa yhdessä tekemisen yli toimialarajojen.

Yritykset voivat hyödyntää ympäristöä tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan. Erityisesti pienillä yrityksillä on omien testausympäristöjen puuttuessa rajalliset mahdollisuudet testata ja integroida omia ratkaisuja suurempiin kokonaisuuksiin. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yrityksille uusia liiketoiminta- ja kansainvälistymismahdollisuuksia sekä referenssikohteita osaamisensa esittelyyn. IoT-tiedon hyödyntäjien eturintamassa suomalaiset yritykset voivat saada liiketoiminnalle uutta kasvua kansainvälisyydestä ja luoda Suomeen uusia työpaikkoja.

Hanke alkoi 1.9.2017, ja sen kokonaisbudjetti on 2 654 044 euroa. Hankkeen on tarkoitus päättyä 31.5.2020.

 

Lisätietoja:

Pirjo Rousu, Oulun yliopisto, p. 050 573 4763, pirjo.rousu(at)oulu.fi

Jani Nousiainen, Oulun kaupunki, p. 044 703 2531, jani.nousiainen(at)ouka.fi

Mika Heikkilä, Tampereen kaupunki, p. 050 567 7075, mika.heikkila(at)tampere.fi

Janne Kumpuoja, Oulun ammattikorkeakoulu, p. 050 317 4653, janne.kumpuoja(at)oamk.fi

Kari Systä, TTY-säätiö, p. 050 483 5496, kari.systa(at)tut.fi