Sosiaali- ja terveysalan alueellinen kehittämistyö esillä Hyvinvointia yhdessä -päivässä 15.11.

Julkaistu: 14.11.2017 klo 11:20

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Kontinkankaan kampuksella järjestetään Hyvinvointia yhdessä -päivä 15.11. kello 8.30–16.00. Tapahtuman teemana on Yhdessä kehittäen 2020-luvulle.

Puolivuosittain järjestettävässä tapahtumassa alueen sosiaali- ja terveysalan yhteistyökumppanit sekä ammattikorkeakoulun henkilökunta ja opiskelijat kohtaavat ja käyvät vuoropuhelua alueellisen kehittämistyön ja alan korkeakoulutuksen näkökulmasta.

Opiskelijat esittävät teemasessioissa opinnäytetöitään, jotka ovat pääasiassa työelämälähtöisiä kehittämistehtäviä. Yhtenä esiteltävänä opinnäytetyönä on esimerkiksi fysioterapian opiskelijoiden Heidi Jaakolan ja Marika Pirisen tekemä yrittäjien työhyvinvointia tukeva "Ryhtiä yrittäjille – Kotitreeniohjelma SoteYBoost-hankkeen sosiaalialan yrittäjille”.

Tapahtumassa esiteltävien valmiiden töiden lisäksi Oamkissa on koko ajan käynnissä lukuisia alueellisesti merkittäviä ja ajankohtaisia opinnäytetöitä. Yhtenä esimerkkinä on aineistonkeruuvaiheessa oleva opinnäytetyö, jossa selvitetään syöpäsairaiden ja heidän läheistensä näkemyksiä alaikäisten eutanasiasta. Opinnäytetyön yhteistyökumppanina on Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys.

Tapahtumassa myös yhteistyökumppanit, hankkeet ja järjestöt, esittelevät omaa toimintaansa ja kehittämistyötään. Päivän lopuksi kokoontuvassa asiantuntijapaneelissa keskustellaan koulutuksen ja työelämän yhteistyömahdollisuuksista tulevaisuudessa.

Median edustajat ovat tervetulleita Kontinkankaan kampukselle (Kiviharjuntie 4, Oulu) kuulemaan sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisista asioista.

Ohjelma

8.55–9.00 Tervetulosanat, koulutus- ja tki-johtaja Aini Ojala 

9.00–9.30 Puheenvuoro ”Yhdessä kehittäen – haasteisiin vastaaminen”, Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen

9.30–10.00 Yhteistyökumppaneiden ja koulutuksen toiminta ja kehittämistyö, esittelyihin tutustuminen

10.00–11.30 Opiskelijat mukana kehittämistyössä, opinnäytetöiden teemasessiot

11.30–12.30 Lounas

12.30–14 Opiskelijat mukana kehittämistyössä, opinnäytetöiden teemasessiot

14.00–14.30 Yhteistyökumppaneiden ja koulutuksen toiminta ja kehittämistyö, esittelyihin tutustuminen

14.30–15.30 Asiantuntijapaneeli ”Elinvoimaa pohjoiseen – yhteisen kehittämisen suunta?” Puheenjohtajina opiskelijat Essi Lassila ja Taina Vainionpää, asiantuntijoina koulutus- ja tki-johtaja Aini Ojala ja yliopettaja Kirsi Koivunen Oamkista, asiantuntija Sanna Salmela ja ylihoitaja Taina Kärsämänoja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä sekä palvelupäällikkö Sirkku Kaltakari Oulun kaupungilta

Lisätietoja:

yliopettaja Hilkka Honkanen, 050 320 6988, hilkka.honkanen#oamk.fi (korvaa # -> @)

oamk.fi/hyvinvointiayhdessa