Laatuleima Oamkille – vahvuutena erityisesti sidosryhmäyhteistyö

Julkaistu: 22.3.2018 klo 13:42

Oulun ammattikorkeakoulu on saanut Kansallisen koulutuksen arviointikeskukselta (Karvi) laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 22.3.2018 alkaen. Oamkin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Auditoinnin perusteella laadunhallintaa tukee Oamkissa yhteisöllisyys. Oamkin yhteiset arvot yhteisöllisyys, työelämäkumppanuus, kehittymishalukkuus ja tuloksellisuus ovat muutenkin toiminnan perustana. Arvojen mukainen toiminta on tärkeä ja näkyvä osa jokaisen korkeakoulun henkilöstöön kuuluvan työnkuvaa ja opiskelijoiden toimintoja. Yhteisiin arvoihin on sidottu myös keskeinen kehittämistoiminta.

Laatujärjestelmän dokumentointia on kevennetty ja laatutoiminta on helposti sisäistettävissä osaksi jokaisen korkeakouluyhteisöön kuuluvan oman toiminnan kehittämistä. Henkilöstöintra Heimon kehittäminen laatujärjestelmän kuvauksen paikaksi toimii hyvin. Samalla on kuitenkin varmistettava, että laatujärjestelmän jalkauttaminen etenee tasaisesti organisaation kaikille tasoille. Myös toimintatapojen systemaattisuuteen on kiinnitettävä huomiota.

– Auditointiryhmä on tehnyt perusteellista työtä ja antanut arvokasta palautetta, jota hyödynnämme ilman muuta, kun kehitämme toimintaamme eteenpäin. Kehittämistyön olemme osittain jo aloittaneet, koska olemme tunnistaneet itse samoja asioita. Erityisen tyytyväinen olen siitä, että ryhmä on nostanut esiin Oamkin sidosryhmäyhteistyön ja nähnyt sen laaja-alaisuuden, rehtori Jouko Paaso iloitsee. 

Auditointi perustuu ammattikorkeakoulun toimittamaan perusaineistoon ja itsearviointiraporttiin sekä auditointiryhmän vierailuun Oamkissa 14.–16.11.2017. Auditointivierailun aikana auditointiryhmä haastatteli ammattikorkeakoulun johtoa, opettajia ja muuta henkilökuntaa sekä opiskelijoiden ja sidosryhmien edustajia. Yhteensä haastateltavia oli 110.

Lisätietoja:

Jouko Paaso
Rehtori, toimitusjohtaja
p. 044 556 8200
jouko.paaso#oamk.fi (korvaa # -> @)