Oulun ammattikorkeakoulun Aluevastuuraportti 2017 on julkaistu

Julkaistu: 19.4.2018 klo 12:26

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) aluevastuuraportti 2017 on julkaistu. Aluevastuuraportissa arvioidaan Oamkin vuonna 2017 tekemää työtä alueen tulevaisuuden, kilpailukyvyn, oppimisen ja yhteisön näkökulmasta. Ääneen pääsevät niin opiskelijoiden, henkilökunnan kuin sidosryhmienkin edustajat. Aluevastuuraportti tuo esiin Oamkin sitoutumista alueeseen ja vastuun ottamista sen kehittymisestä.

Oamk on vahva vaikuttaja Pohjois-Suomessa. Laskimme, että viime vuonna noin 7 900 tutkinto-opiskelijaamme sai yhteensä liki 58 300 opintopistettä työelämään tehdyistä opinnoista kuten harjoittelusta, työelämäprojekteista ja opinnäytetöistä. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia. Se tarkoittaa, että alueemme yrityksillä oli käytettävänä Oamkin resursseja 762 henkilötyövuotta.

– Oulun ammattikorkeakoulu on merkittävä vaikuttaja pohjoisessa. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja koulutamme asiantuntijoita alueen tarpeisiin. Meiltä valmistuu vuosittain noin 1 400 asiantuntijaa, joista lähes 80 % jää Oulun seudulle töihin, kertoo rehtori Jouko Paaso.

Oamkin aluevastuuraportti julkaistaan vuosittain.

Tutustu raporttiin: oamk.fi/aluevastuuraportti.

Lisätietoja:

Rehtori Jouko Paaso, 044 556 8200, jouko.paaso#oamk.fi (korvaa # -> @)