Uusia Master-koulutuksia tarjolla Oulun ammattikorkeakoulussa

Julkaistu: 14.11.2018 klo 11:16 :: Tiedotteet medialle

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) on kevään 2019 yhteishaussa tarjolla kolme uutta Master- eli ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. 

Kulttuurialan Taiteen tekijä ja kehittäjä -koulutus on ainutlaatuinen, sillä sellaista ei ole muissa ammattikorkeakouluissa tarjolla. Koulutus kehittää ja syventää opiskelijan omaa taiteellista ja/tai taidepedagogista näkökulmaa. Lisäksi se auttaa näkemään opiskelijan oman työn osana taiteen ja kulttuurin laajempaa kontekstia.

– Pohjois-Suomen kulttuurin kentällä on jo pitkään toivottu mahdollisuutta jatkaa korkeakouluopintoja muuallakin kuin Taideyliopistossa. Etenkin musiikin ammattilaiset ja tanssijat ovat esittäneet toiveen, johon nyt tällä koulutuksella vastaamme, kertoo tutkintovastaava Pekka Isomursu.

Isomursun mukaan 60 opintopisteen koulutus sopii hyvin myös esimerkiksi visuaalisen koulutuksen saaneille medianomeille. Koulutuksesta puolet koostuu työelämän kanssa toteutettavasta opinnäytetyöstä. Toisessa puolessa opiskelija syventyy eri taiteenalojen tekemisen yhteiseen perustaan ja uusiin tuuliin sekä syventää omaa taiteellista ja/tai pedagogista osaamistaan. Lisäksi hän voi valinnaisesti perehtyä esimerkiksi johtamiseen, yrittäjyyteen tai asiakasosaamiseen kuten palvelumuotoiluun.

Sosiaali- ja terveysalalle kaksi uutta koulutusta

Kaksi muuta uutta tutkinto-ohjelmaa ovat 90 opintopisteen koulutuksia sosiaali- ja terveysalalta: Kuntoutuksen erityisasiantuntija sekä Laajavastuinen asiantuntijasairaanhoitaja. Kuntoutukseen painottuva tutkinto syventää opiskelijan osaamista kuntoutuksen kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin tai yrittäjyyteen. Tutkinnon suoritettua opiskelija osaa toimia moniammatillisen ja -toimijaisen kuntoutuspalveluverkoston johtajana ja kehittäjänä. 

Laajavastuinen asiantuntijasairaanhoitaja -koulutus antaa valmiudet itsenäiseen potilaan tutkimiseen ja hoidon tarpeen arviointiin sekä oireenmukaisen hoidon aloittamiseen ja seurantaan niin akuuteissa kuin kroonisissa terveysongelmissa. 

Nimike laajavastuinen asiantuntijasairaanhoitaja viittaa sairaanhoitajien uudenlaisiin, laajavastuisiin työnkuviin, joita sosiaali- ja terveysalan murros tuo tullessaan.

Laajavastuinen asiantuntijasairaanhoitaja on rekisteröity sairaanhoitaja, joka pystyy vaativaan itsenäiseen päätöksentekoon, omaa ylemmän korkeakoulututkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä pätevyyden toimia terveydenhuollon vaativissa työtehtävissä.

Kaikki Master-koulutukset toteutetaan pääosin verkossa eli opiskelu onnistuu joustavasti myös töiden ohella. Koulutukset alkavat syksyllä 2019.

Jotta voi hakea koulutuksiin, tarvitsee ammattikorkeakoulututkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja vähintään kolme vuotta työkokemusta alalta. Hakuaika uusiin koulutuksiin on 20.3.–3.4.2019. 

 

Lisätietoja:

Tutkintovastaava Pekka Isomursu, 050 590 7618, pekka.isomursu#oamk.fi (korvaa # -> @)
Tutkintovastaava Kirsi Koivunen, 050 913 5979, kirsi.koivunen#oamk.fi (korvaa # -> @)
Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio, 050 383 8442, marita.aikio#oamk.fi (korvaa # -> @)

Oamk.fi/master