Cross Expertise mentorointi Pohjois-Suomen korkeakoulujen opettajille

Cross expertise mentorointi (CEM) on kahden tasavertaisen asiantuntijan mentorointia ja vertaisoppimista. CEM on osaamisen vaihtamista ja asiantuntijakeskusteluja yhdessä sovituista ja ajankohtaisista opetuksen ja oppimisen teemoista.

KOPE-hanke etsii sinulle sopivan mentorin eli opettajan toisesta Pohjois-Suomen korkeakoulusta. Lisäksi järjestämme:

  • yhteisen aloituksen (to 27.9.2018 klo 13.00–15.00)
  • välitapaamisen (ti 6.11.2018 klo 13.00–15.00) ja
  • lopetuksen verkossa (ke 19.12.2018 klo 13.00–15.00).

Sinä ja mentoriparisi:

  • tapaatte 19.12. mennessä 2–5 kertaa joko kasvotusten tai verkossa. Tapaamisissa keskustelette ja jaatte kokemuksia yhteisesti sopimistanne teemoista.
  • prosessin lopuksi voitte halutessanne kirjoittaa kokemuksestanne tai keskustelemastanne sisällöstä blogikirjoituksen, joka julkaistaan KOPE-blogissa
  • voit hakea prosessista Vertaisoppija -digitaalisen osaamismerkin

Hakuaika: 6.–20.9.2018 

Lisätietoja ja hakulomake: https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kope/te...