Markkinatutkimus Oulun seudun lähimatkailusta

Julkaistu: 23.3.2017 klo 09:37 :: Ajankohtaista

KASKU-hanke teki syksyllä markkinatutkimuksen lähimatkailuun liittyen ja nyt tulokset on koottu yhteen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mm. millaisia luontoon- ja kulttuuriin liittyviä palveluita alueen kuluttajat käyttävät, millaisia kanavia he hyödyntävät tiedonhaussa sekä millaisia palveluja he toivoisivat löytyvän ja paljonko he olisivat valmiita niistä maksamaan. Tutkimus on otantansa puolesta vain suuntaa antava, mutta sen toivotaan osaltaan tukevan yrityksiä matkailupalveluiden suunnittelussa. 

Eri kysymysten pohjalta vastaajille tärkeiksi tekijöiksi matkailupalveluiden kannalta muodostuivat luontonähtävyydet ja luonnossa liikkuminen, ravintolapalvelut sekä tapahtumat. Tapahtumat olivat ravintolapalveluiden ohella tärkeä vierailukohde ja lisäksi ne nousivat esiin myös lähimatkakohteen valintaan vaikuttavissa tekijöissä. Tiedonvälityksen ja markkinoinnin kanavina selvästi käytetyimpiä ja myös toivotuimpia olivat sosiaalinen media, kuten Facebook sekä internet. Vastaajien keskimääräinen rahankäyttö ei noussut suureksi ja kuvastaa osaltaan kenties lähimatkailupalveluiden odotettua edullisuutta.

Mahdollisuuksia eri palveluiden tuotteistamiseksi tarjoavat muun muassa vastaajien suuri kiinnostus luontoympäristössä järjestettäviin kulttuuri- ja hyvinvointipalveluihin sekä pyöräilyyn ja melontaan. Lue tutkimus kokonaisuudessaan liitteestä!