Tutkinto-ohjelmat ulkoiseen auditointiin valittu

Julkaistu: 17.3.2017 klo 09:29

Oamkin laatujärjestelmää eli toiminnan kehittämisen kokonaisuutta arvioidaan ulkoisesti marraskuussa 2017. Arvioinnin toteuttaa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen nimeämä auditointiryhmä. Arviointia varten Oamkissa laaditaan itsearviointiraportti, johon liitetään myös kahden tutkinto-ohjelman itsearvioinnit. Niiden lisäksi auditointiryhmä pyytää Oamkista syksyllä kolmannen tutkinto-ohjelman.

Rehtori on valinnut Oamkin ulkoiseen auditointiin kaksi tutkinto-ohjelmaa, joissa on tehty viime vuosina erinomaista kehittämistyötä. Arviointiin valitut tutkinto-ohjelmat ovat 

  • konetekniikan tutkinto-ohjelma
  • sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (ylempi amk).

Oamkissa laaditaan parhaillaan itsearvointiraporttia laatujärjestelmän toiminnasta. Luonnokset luvuista käyvät henkilöstön ja opiskelijoiden kommentoitavana Heimossa ja Oivassa. Tutkinto-ohjelmat toimittavat itsearvioinnin osana kokonaisuutta. Itsearviointi työstetään kevään aikana ja lopullinen itsearviointiraportti lähtee auditointiryhmälle elokuussa.