Vientiosaajia elintarvikealalle – Oamk mukana valtakunnallisessa hankkeessa

Julkaistu: 12.4.2018 klo 08:36

Suomalaisten elintarvikkeiden viennin osaamista halutaan kehittää valtakunnallisella hankkeella. Neljä ammattikorkeakoulua on tarttunut tähän haasteeseen ja käynnistänyt Elintarvikeviennin Osaaja -hankkeen, joka toteutetaan vuosina 2018–2019. Tavoitteena on lisätä pk-yritysten vientiosaamista ja innostaa yrityksiä näkemään uudenlaisia vientimahdollisuuksia maailmalla. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, ja sen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulut kokoavat myös laajan verkoston työelämän ja elintarvikealan asiantuntijoista sekä elintarvikealaa ja -vientiä tukevista organisaatioista.

Hankkeessa tuotetaan ja pilotoidaan ammattikorkeakoulutasoisen erikoistumiskoulutuksen kriteerit täyttävä koulutus, joka perustuu elintarviketoimialan erityistarpeisiin ja lähtökohtiin. Koulutusohjelmalla on vahva kytkentä työelämään. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kasvuhakuisille elintarvikealalla toimiville pk-yrityksille ja elintarvikealan osaajille, joilla on soveltuva, vähintään amk-tasoinen tutkinto tai vankka kokemus elintarvikealalta ja jotka haluavat kehittyä elintarvikeviennin osaajiksi.

Suomalaisista elintarvikealan pk-yrityksistä vain noin 13 prosenttia toimii kansainvälisillä markkinoilla, ja vientiä harjoittavilla pk-yrityksilläkin viennin osuus liikevaihdosta on 5–10 prosenttia. Yhä useammalla elintarvikealalla toimivalla pk-yrityksellä on mahdollisuus tavoitella myös vientimarkkinoita ja jo vientiä harjoittavat olisi saatava kansainvälistymään entistä laajemmin. Useilla eri tahoilla on tunnistettu ja tuotu esiin tarve saada uutta osaamista ja ammattilaisia elintarvikealan vientiin. Suomesta on puuttunut elintarvikeviennin osaamisen kehittämistä tukeva koulutus.

Elintarvikeviennin Osaaja -koulutusohjelma toteutetaan kaksi kertaa hankkeen aikana. Ensimmäinen ohjelma alkaa Mikkelissä lokakuussa 2018 ja toinen ohjelma Oulussa tammikuussa 2019.

Hankkeessa toteutetun elintarvikeviennin koulutusohjelman pilotoinnin ja siitä saatujen kokemusten pohjalta haetaan lupaa toteuttaa vastaava koulutusohjelma ammattikorkeakoulutasoisena erikoistumiskoulutuksena vuodesta 2020 alkaen.

Lisätietoja:
Sari Alatalo (Oamk)
sari.alatalo#oamk.fi (korvaa # -> @)
p. 040 1415 336