Digiohjausta kaikille -hanke esillä Kasvatustieteen päivillä 15.–16.11.18

Julkaistu: 9.10.2018 klo 11:33 :: Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Oamkin koordinoiman Digiohjausta kaikille! -ESR-hankkeen abstrakti ”Digiohjauksen mahdollisuudet ja haasteet” on hyväksytty osaksi kansallisten kasvatustieteen päivien ohjelmaa Tampereen yliopistoon 15.–16.11.2018, ohjauksen teemaryhmään. Esitys on valmisteltu yhteistyössä Oamkiin ja Oulun yliopiston hanketoimijoiden kanssa.
 
Esitys pohjautuu Digiohjausta kaikille! –hankkeen käynnistyneeseen toimintaan, jonka tavoitteena on laajentaa digiohjauksen toimintamallien jalkauttamista Pohjois-Pohjanmaan alueella eri koulutusasteilla.
Hankkeessa kehitetään vuosien 2018–2020 aikana digitaalisten ohjauspalveluiden saavutettavuutta ja sitä kautta ohjauksen vaikuttavuutta maakunnan korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten välisenä tiiviinä yhteistyönä. 
Hankkeen tavoitteena on digitalisaation avulla löytää aidosti uudenlaisia, innovatiivisia keinoja ohjata ja tukea opiskelua, sekä löytää mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisen oppimisanalytiikan tuottamaa dataa ohjauksen interventioiden tukena opintojen edistymisen tehostamiseksi. Hankkeen kokonaistavoitteena on digiohjauksen toimenpiteillä parantaa opintojen ohjauksen saatavuutta ja menetelmiä ja tätä kautta lisätä opintojen ohjauksen vaikuttavuutta.
 
Osatoteuttajia ovat mukana Oulun yliopisto, Oulun seudun ammattiopisto ja Centria ammattikorkeakoulu. Mukana yhteistyötahoina ovat myös Oulun lukioverkosto ja Erilaisten oppijoiden liitto ry. Hanke järjestää myös kaikille avoimia koulutuksia. 
 
Lue lisää  www.oamk.fi/digiohjaus ja seuraa ajankohtaista toimintaa hankeblogista: https://digiohjaustakaikille.blogspot.com/