AMKista uralle!–hanke päättyy

Julkaistu: 30.1.2018 klo 12:15

AMKista uralle!–hankkeen 2015-2018 ESR-hankkeen tavoitteena oli vahvistaa korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa työllistymistä muun muassa ajantasaisen ja realistisen työelämätiedon sekä parantuneiden uraohjauskäytäntöjen avulla. 

Hankkeessa luotiin toimintamalleja uraseurantatiedon keräämiseen, vertailuun ja levittämiseen koko amk-kentälle sekä tuotettiin teemaan liittyvää koulutusta ammattikorkeakoulujen henkilökunnalle ja muille sidosryhmille.

Hankkeessa pilotoitiin uraseurannan digitaalinen toteuttamisprosessi. Pilotin kohdeyhmänä olivat vuonna 2012 viidestä ammattikorkeakoulusta valmistuneet alumnit.

Kyselyn toteuttamisessa käytettiin CSC Tieteen tietotekniikkaa Oy:n ylläpitämiä ARVO- ja Virta-palveluita. Prosessi on keskitetty malli, jossa kysely tehdään valtakunnallisesti SMS-viestejä sekä sähköpostia hyödyntäen.

Hankkeessa tehtiin myös uraseurantakyselyn käytännön ohjeistus ammattikorkeakouluille. Amk-kenttään ja erityisesti sen eri käyttäjäryhmille kustomoidut kyselylomakkeet löytyvät digitaalisena suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Materiaalipaketti uraseurannan toteuttamisen tueksi on ladattavissa täältä. Materiaalipaketti sisältää muun muassa kyselyn toteutusprosessin ja avaintahojen roolit, uraseurantakyselyn 2017 tuloksia ja ideoita uraseurantadatan analysointiin.

Hankkeessa toteutettiin uraohjauskoulutusta osana ammatillista opettajankoulutusta ja uraohjaajien täydennyskoulutusta. Erityisesti täydennyskoulutukset saivat suuren suosion. Hanke työsti myös materiaalia uraohjauksen sekä uraohjauskoulutuksen tueksi sekä töissä.fi-palveluun (uusin AMK-data näkyvissä 8.2. alkaen). Materiaalipaketti uraohjauksen tueksi on ladattavissa täältä, ja se sisältää uraseurantakyselyn 2017 tuloksia, alumnien työelämävinkkejä opiskelijoille sekä Uraohjausmies-videon. 

Hanke suosittelee seuraavia hyvä käytänteitä kaikille ammattikorkeakouluille:

• Valmistuneiden uraseurantakyselyn toteuttaminen säännöllisesti ja valtakunnallisesti
• Koko henkilöstön uraohjausosaamisen vahvistaminen
• Alumniyhteistyön tiivistäminen ja monipuolistaminen
• Opiskelijoiden ohjaajien työelämätietouden jatkuva päivittäminen
• Osaamiskeskeisyyteen panostaminen – tutkintoporraskeskeisyyden sijaan 

Hankkeen loppuraporttiin pääset tutustumaan täällä.

AMKista uralle!–hanke kiittää lämpimästi kaikkia toimintaan osallistuneita yhteistyökumppaneita!

Hankkeen toteuttivat TAMK (koordinaattori), HAMK, JAMK, Oamk ja Turun AMK sekä Otus. Hanke teki kiinteää yhteistyöstä LATUA- ja Töissä -ESR-hankkeiden kanssa.