Avoimet työpaikat

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakeen saat avattua  Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikkekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Organisaatiokuvaus

Oulun ammattikorkeakoulu on noin 9000 opiskelijan ja noin 600 työntekijän muodostama korkeakouluyhteisö. Toimintamme kulmakiviä ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys. 

Painoalamme ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus.

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen:Projektisuunnittelija

Hakemus jätettävä ennen 25.01

Tehtävänimike: Projektisuunnittelija
Osasto: Energia ja automaatio
Tiimi: Energia ja automaatio, yhteiset
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.3.2019-31.12.2020

Etsimme EaasLab-hankkeeseen projektisuunnittelijaa vastaamaan Linnanmaalle rakennettavan Oamkin hybridilaboratorion energia-, sähkö- ja talotekniikan hankinnoista, käyttöönotosta sekä toteutussuunnitelman valmistelusta. Tässä tehtävässä työskentelet osana asiantuntijatiimiä ja projektiorganisaatiota. Vastaat tulevan hybridilaboratorion hankinnoista yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Tehtävä tarjoaa uusia haasteita ja oppimismahdollisuuksia. Tehtävän hoitaminen edellyttää sujuvaa suomen kielen taitoa. Lisäksi sinulla tulee olla halua oppia uusia asioita ja kyky toimia ajoittain kiireisessäkin työympäristössä.

Edellytämme sinulta vähintään insinööri-AMK-tutkintoa energia-, sähkö- tai talotekniikan alalta. Sinulla on hyvät kirjoitus- ja vuorovaikutustaidot. Kokemus julkisista hankinnoista luetaan eduksi.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn innostavassa tiimissä.

Lisätiedot:

Työsuhteen ehdot määräytyvät AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävään sisältyy 4 kk koeaika.

Lisätietoja tehtävästä antavat Koulutus- ja Tki-johtaja Jouni Kääriäinen p. 050 5117907 (jouni.kaariainen@oamk.fi) ja Lehtori Markku Korhonen p. 050 3174907 (markku.korhoneni@oamk.fi)

Täytä hakulomake


Projektipäällikkö

Hakemus jätettävä ennen 30.01

Tehtävänimike: Projektipäällikkö
Osasto: Luonnonvara-ala
Tiimi: Maaseutuelinkeinot
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Osa-aikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 11.2.2019-31.12.2021

Haemme osa-aikaista (35 %) projektipäällikköä luontoperustaisen palvelu- ja liiketoiminnan kehittämishankkeeseen. Projektipäällikkö työskentelee Interreg Nord -ohjelman osarahoittamassa New Nordic Nature Based Service Models -hankkeessa, jossa Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) toimii osatoteuttajana.

Projektipäällikkö vastaa Oamkin osalta hankkeen hallinnollisesta toteuttamisesta yhteistyössä Oamkin hanketalousasiantuntijan ja hankkeen hallinnoijan (Lapin ammattikorkeakoulu) kanssa sekä hankkeen toiminnallisesta toteuttamisesta yhteistyössä Oamkin sisäisen ja koko hankkeen yhteisen projektiryhmän kanssa. Hän myös toimii hankkeen sisällöllisenä asiantuntijana.

New Nordic Nature Based Service Models -hankkeen tavoitteena on yhteispohjoismaisten, erityisesti pohjoisiin luonnon- ja kulttuuriolosuhteisiin soveltuvien Green Care -liiketoiminta- ja palvelumallien kehittäminen. Liiketoiminta- ja palvelumallit luodaan pohjoisten luonnonvara-alan ja matkailuyritysten sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen toimijoiden yhteistyönä hyödyntäen eri alojen osaamista ja resursseja rajat ylittäen.

Tehtävään haetaan oma-aloitteista, aktiivista ja vastuuntuntoista henkilöä, joka pystyy työskentelemään suomen lisäksi englannin tai ruotsin kielellä. Lisäksi tehtävään valittavalla tulee olla kokemusta hanketoiminnasta. Eduksi katsotaan kokemus Green Care -alasta, tapahtumajärjestämisestä, julkisista hankinnoista, julkaisutoiminnasta ja työskentelystä kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Lisätiedot:

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaan. Tehtävään sisältyy 6 kk koeaika.

Lisätietoja tehtävästä antaa Marja-Liisa Järvelä, marja-liisa.jarvela@oamk.fi, puh.040 674 8344

Täytä hakulomake