Avoimet työpaikat

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakeen saat avattua  Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikkekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Organisaatiokuvaus

Oulun ammattikorkeakoulu on noin 9000 opiskelijan ja noin 600 työntekijän muodostama korkeakouluyhteisö. Toimintamme kulmakiviä ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys. 

Painoalamme ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus.

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen:Yliopettaja, journalismi

Hakemus jätettävä ennen 01.10

Tehtävänimike: Yliopettaja, journalismi
Osasto: Kulttuuri
Tiimi: Viestintä
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.11.2018- (tai sopimuksen mukaan)

Journalismin yliopettaja vastaa Oamkin viestinnän tutkinto-ohjelmassa journalismin suuntautumisvaihtoehdon kehittämisestä. Yliopettajan tehtävänä on kehittää journalismin opetusta muuttuvassa toimintaympäristössä sekä media-alan koulutukseen ja alueen työelämään liittyviä hankkeita. Yliopettaja osallistuu koulutus- ja TKI-toimintaan. Tehtävän sijoituspaikka on Oamkin Kotkantien kampuksella.

Edellytämme: Hanke- tai projektiosaamista, työkokemusta toimialalta, laajaa näkemystä journalismista, hyvää suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa, kykyä osallistua alan akateemiseen keskusteluun kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Arvostamme: Pedagogista osaamista sekä kykyä ja halua kehittää pedagogiaa, journalistista työkokemusta, hyviä verkostoja, muuta kielitaitoa, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja, itsensä johtamisen taitoa, energistä ja positiivista asennetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva tohtorin tai lisensiaatin tutkinto. Hakijalta edellytetään vähintään kolmen vuoden käytännön työelämäkokemusta toimialalta. Edellytämme lisäksi 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta.

Lisätiedot:

Tehtävän hakuaika on voimassa 3.- 30.9.2018 (klo 23:59 saakka). Työpaikkahakemus täytetään ja CV jätetään sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa: www.oamk.fi/rekrytointi

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat AVAINTA ry:n opetusalan työehtosopimuksen (ammattikorkeakoulu) mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antavat Kulttuurin osaston koulutus- ja tki-johtaja Riitta Tötterström, s-posti: riitta.totterstrom@oamk.fi ja tiimipäällikkö Ari-Pekka Sirviö, puh. 040-6213331, s-posti: ari-pekka.sirvio@oamk.fi

Täytä hakulomake