Avoimet työpaikat

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakeen saat avattua  Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikkekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Organisaatiokuvaus

Oulun ammattikorkeakoulu on noin 9000 opiskelijan ja noin 600 työntekijän muodostama korkeakouluyhteisö. Toimintamme kulmakiviä ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys. 

Painoalamme ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus.

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen:Yliopettaja / Lehtori Sähkönkäyttötekniikka

Hakemus jätettävä ennen 01.04

Tehtävänimike: Yliopettaja / Lehtori Sähkönkäyttötekniikka
Osasto: Konetekniikka
Tiimi: Konetekniikka
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: Työ alkaa sopimuksen mukaan

Oulun ammattikorkeakoulun auto- ja työkonetekniikka vastaa alan koulutuksesta yli puolen Suomen alueella. Rakennamme maailmanluokan tutkimus-, tuotekehitys- ja testausympäristöä tulevaisuuden hybridi- sekä sähkökäyttöisille työkoneille ja ajoneuvoille. Hanketta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä alan johtavien yritysten ja Oulun yliopiston kanssa, jotka tulevat myös olemaan tämän kehitysympäristön keskeisiä toimijoita sen käynnistyttyä. Rakennettavan kehitysympäristön kokonaisbudjetti on noin 7,0 milj. €.

Haemme lehtoria tai yliopettajaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen Oamkin auto- ja työkonetekniikan kehitysympäristön toteutukseen ja opetustehtäviin. Tehtäviin kuuluu myös koulutusympäristöjen ja -valmiuksien kehittäminen yhteistyössä henkilöstömme sekä alan yritysten kanssa. Työtehtävät liittyvät ajoneuvo- ja työkonetekniikan hybridi- ja täyssähköisiin voimansiirtojärjestelmiin.

Kelpoisuusvaatimuksena lehtorin tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, yliopettajan tehtäväalalta suoritettu lisensiaatin tai tohtorin jatkotutkinto. Hakijalta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta sähkövoimatekniikasta, taajuusmuuttajista ja sähkömoottoreista sekä akku- ja kondensaattorijärjestelmistä. S1- tai S2-sähköpätevyys katsotaan myös eduksi.

Edellytämme lisäksi vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta.

Arvostamme valmiuksia em. aihealueiden opetukseen, englanninkieliseen opetukseen sekä monimuotoisten opetusmenetelmien käyttöön.

Lisätiedot:

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät AVAINTA ry:n opetusalan työehtosopimuksen kohdan ammattikorkeakoulu mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antavat Koulutus- ja tki-johtaja Jukka Säkkinen, puh. 050 595 7951, s-posti: jukka.sakkinen@oamk.fi, ja tiimipäällikkö Janne Ilomäki, puh. 050 430 1344, s-posti: janne.ilomaki@oamk.fi.

Työsuhteensuhteeseen sisältyy 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset täytetään osoitteessa www.oamk.fi/rekrytointi.

Täytä hakulomake


Lehtori, Sähkötekniikka

Hakemus jätettävä ennen 09.04

Tehtävänimike: Lehtori, Sähkötekniikka
Osasto: Energia ja automaatio
Tiimi: Sähkö- ja automaatio
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan

Vastaat osaltasi insinöörikoulutuksen opintojen suunnittelusta ja käytännönläheisestä toteuttamisesta. Tiimissä osallistut uusien oppimismenetelmien ja hybridilaboratorion oppimisympäristöjen kehittämiseen, ylläpitoon, TKI-toimintaan ja yritysyhteistyöhön.  

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Edellytämme soveltuvaa, vähintään kolmen vuoden työkokemusta opetettavalta alalta ja sähköpätevyyttä (S1). Lisävaatimuksena on vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta. Edellytämme käytännön kokemusta alan projektitehtävistä. Projektitehtävät voivat olla esimerkiksi suur- ja keskijänniteverkon (400kV/110kV/20kV), suunnittelun, toteutuksen, käyttöönoton ja ylläpidon alueelta.

Edellytämme osaamista älykkään sähköenergian tuotannosta (sis. keskitetyn ja hajautetun suur- ja pientuotannon), siirrosta ja jakelusta, alan ohjelmistoista, sovelluksista ja järjestelmistä sekä IoT-tuntemusta.

Tehtävään valitulta edellytämme kykyä verkostoitua paikallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Aiempi opettajakokemus, kokemus virtuaaliopetuksesta ja –ohjauksesta luetaan eduksi.  

Lisätiedot:

Työsuhteen ehdot määräytyvät AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävään sisältyy 6 kk koeaika.

Lisätietoja tehtävästä antavat yliopettaja Heikki Kurki p. 050 5513055 heikki.kurki@oamk.fi) ja Tiimipäällikkö Jarkko Hurme p. 040 1415 092 (jarkko.hurme@oamk.fi)

Täytä hakulomake