Avoimet työpaikat

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakeen saat avattua  Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikkekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Organisaatiokuvaus

Oulun ammattikorkeakoulu on noin 9000 opiskelijan ja noin 600 työntekijän muodostama korkeakouluyhteisö. Toimintamme kulmakiviä ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys. 

Painoalamme ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus.

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen:Lehtori, Konetekniikka

Hakemus jätettävä ennen 06.08

Tehtävänimike: Lehtori, Konetekniikka
Osasto: Konetekniikka
Tiimi: Konetekniikka
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 20.8.2018-31.7.2020

Lehtorin tehtävään voi kuulua opetustehtävien lisäksi tki-toimintaa yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Hakijalta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta ja hyviä valmiuksia konetekniikan opettamiseen. Edellytämme lisäksi vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta.

Tehtävään valittavalta edellytämme valmiuksia tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja laskentaan, konetekniikan aihealueiden opetukseen, englanninkieliseen opetukseen ja monimuotoisten opetusmenetelmien käyttöön.

Arvostamme kokemusta koneenrakennuksesta, koneiden ja teräsrakenteiden suunnittelusta, koneautomaation toimilaitteista, koneiden ohjauksesta, konejärjestelmistä ja teollisuuden kehitys- ja projektitehtävistä sekä koneiden ja teräsrakenteiden suunnittelua ohjaavien lakien ja standardien tuntemusta.

Lisätiedot:

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja tehtävästä antavat puhelimitse 2.8.2018 ja 3.8.2018 Koulutus- ja TKI-johtaja Jukka Säkkinen puh. 050 595 7951, s-posti: jukka.sakkinen@oamk.fi ja Tiimipäällikkö Helena Tolonen puh. 040 141 5122, s-posti: helena.tolonen@oamk.fi.

Työsuhteeseen sisältyy 6 kuukauden koeaika.

Täytä hakulomake