Avoimet työpaikat

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakeen saat avattua  Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikkekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Organisaatiokuvaus

Oulun ammattikorkeakoulu on noin 9000 opiskelijan ja noin 600 työntekijän muodostama korkeakouluyhteisö. Toimintamme kulmakiviä ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys. 

Painoalamme ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus.

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen:Suunnittelija (liikunta- ja opintoasiat) 8/18

Hakemus jätettävä ennen 05.07

Tehtävänimike: Suunnittelija (liikunta- ja opintoasiat) 8/18
Osasto: Kehittäminen
Tiimi: Opiskelijapalvelut
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.8.2018-31.05.2020

Oamk Oy hakee opiskelijapalveluihin määräaikaista liikunta- ja opintoasioiden suunnittelijaa. Toimenkuva sisältää opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnattujen liikuntamahdollisuuksien, liikunta- ja hyvinvointitapahtumien suunnittelu- ja järjestelytehtäviä yhteistyössä Oulun yliopiston (Oulun Korkeakoululiikunta) ja muiden yhteistyökumppanien kanssa sekä opintoasioiden palvelutehtäviä. Tehtävä täytetään määräaikaisena ajalle 1.8.2018-31.05.2020 ja koeaika on 4 kk. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät AVAINTES:n HAB 2 ryhmän mukaan. Tehtävän hoitajalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, hyvää englannin kielen taitoa, kokemusta liikuntapalvelujen suunnittelutehtävistä ja liikunta- ja hyvinvointitapahtumien kehittämisestä sekä/tai kokemusta opintohallinnon tehtävistä. Ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluiden toiminnan tuntemus luetaan hakijalle eduksi.

Lisätiedot:

Lisätietoa tehtävästä opinto- ja kansainväisten asioiden johtaja Allan Perttuselta p. 050-5290988

Täytä hakulomake


Lehtori, Konetekniikka

Hakemus jätettävä ennen 06.08

Tehtävänimike: Lehtori, Konetekniikka
Osasto: Konetekniikka
Tiimi: Konetekniikka
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 20.8.2018-31.7.2020

Lehtorin tehtävään voi kuulua opetustehtävien lisäksi tki-toimintaa yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Hakijalta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta ja hyviä valmiuksia konetekniikan opettamiseen. Edellytämme lisäksi vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta.

Tehtävään valittavalta edellytämme valmiuksia tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja laskentaan, konetekniikan aihealueiden opetukseen, englanninkieliseen opetukseen ja monimuotoisten opetusmenetelmien käyttöön.

Arvostamme kokemusta koneenrakennuksesta, koneiden ja teräsrakenteiden suunnittelusta, koneautomaation toimilaitteista, koneiden ohjauksesta, konejärjestelmistä ja teollisuuden kehitys- ja projektitehtävistä sekä koneiden ja teräsrakenteiden suunnittelua ohjaavien lakien ja standardien tuntemusta.

Lisätiedot:

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja tehtävästä antavat puhelimitse 2.8.2018 ja 3.8.2018 Koulutus- ja TKI-johtaja Jukka Säkkinen puh. 050 595 7951, s-posti: jukka.sakkinen@oamk.fi ja Tiimipäällikkö Helena Tolonen puh. 040 141 5122, s-posti: helena.tolonen@oamk.fi.

Työsuhteeseen sisältyy 6 kuukauden koeaika.

Täytä hakulomake


Tuntiopettaja, radiografia ja sädehoito

Hakemus jätettävä ennen 30.06

Tehtävänimike: Tuntiopettaja, radiografia ja sädehoito
Osasto: Terveydenhuollon erityisalat
Tiimi: Radiografia ja sädehoito
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Osa-aikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 15.8.2018-31.12.2018

Tehtävään kuuluu radiografian ja sädehoidon ammatillisten aineiden opetus, jota toteutetaan kontakti- ja verkko-opetuksena. Opetustyötä on noin 210-250 tuntia, josta kontaktiopetus sijoittuu pääasiassa lähiopiskeluviikoille. Lisäksi hakijan osaamisalueen perusteella on mahdollisuus myös hanketyöhön, jolloin kyseeseen voi tulla kokoaikainen työ.

Opettajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävään valittavalta edellytetään vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuista opettajankoulutusta sekä verkko-opetuksen ja englannin kielen taitoa. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioidaan myös epäpätevät hakijat.

Eduksi luetaan aikaisempi opettajakokemus, opetusteknologian hyvä hallinta, kokemus virtuaaliopetuksesta ja –ohjaamisesta sekä tutkimus- ja kehittämistyöstä. Arvostetaan tiimityötaitoja, joustavuutta ja innovatiivisuutta, motivaatiota oman työn jatkuvaan kehittämiseen, suunnitelmallisuutta ja kykyä tehdä tehtävät määräajassa.

Lisätiedot:

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat ry:n työehtosopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa koulutus- ja tki-johtaja Annikki Savolainen (annikki.savolainen@oamk.fi). Hakemukset tulee jättää sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa www.oamk.fi/rekrytointi

Täytä hakulomake