Oamkin hallitus ja organisaatio

Ammattikorkeakoulumme hallitus

Puheenjohtaja
Timo Levo

Jäsenet
Johanna Koskelainen
Markus Mäkitalo
Eija Rajakangas
Kalervo Ukkola
Mirja Vehkaperä
Mari Viljas

Esittelijänä toimitusjohtaja Jouko Paaso.

Ammattikorkeakoululaki

Uusi ammattikorkeakoululaki tuli voimaan 1.1.2015. Voit tutustua siihen Finlexissä.

Ammattikorkeakoulumme organisaatio

organisaatio_010318 suomi.png