Halu kehittyä vei opintojen pariin

3.11.2015 :: Teksti: Anne Aho  Kuva: Anne Aho

Veronika Zaburchik opiskeli yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, sillä hän halusi saada lisää osaamista.

VZvaaka.png

Aiemmassa työssään talous- ja hankeasioiden parissa Veronika Zaburchik huomasi, että hän tarvitsi lisää osaamista ollakseen työssään pätevämpi. Niinpä hän haki sekä Oamkiin että Lapin yliopistoon. Hän pääsi molempiin korkeakouluihin. Oamkissa hän alkoi opiskella yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

– Lähdin opiskelemaan, sillä halusin parantaa työllistymismahdollisuuksiani. Haluan myös olla esimerkkinä omille lapsilleni ja muille maahanmuuttajille koulutuksen tärkeydestä, vajaa parikymmentä vuotta sitten Venäjältä Suomeen muuttanut Veronika kertoo.

Veronika valmistui tradenomiksi (ylempi AMK) keväällä. Opinnot olivat hänen mielestään mielenkiintoisia ja siten helppoja.

– Erityisesti keskustelut opettajien ja opiskelijoiden kesken olivat mielenkiintoisia, sillä kaikki jakoivat niissä osaamistaan. Pidin myös yhteisistä opinnoista muiden alojen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon opiskelevien kanssa, sillä mielestäni monialaisessa tiimissä työskentely on luovaa ja tuottaa parhaimman tuloksen.

Sparrausta ja ideointia yhdessä

Koulutuksessa keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa kansainvälinen verkostoituva liiketoiminta, henkilöstöjohtaminen ja yrittäjyys.

– Opin syvällisemmin esimerkiksi strategiasta ja liiketoimintaprosesseista. Opinnoissa oli monipuolisesti teoriaa ja käytäntöä, mikä toimi hyvin. Pidin myös siitä, että tehtäviä sai tehdä parin kanssa, Veronika sanoo.

Opinnäytetyönsä Veronika tekikin yhdessä opiskelukaverinsa Tiia Poussun kanssa. He tekivät opinnäytetyötään opintojaksojen ohella ja valmistuivatkin tavoiteaikaa nopeammin ollen ryhmänsä ensimmäisiä. Heidän aiheenaan oli valmentavan johtamisen ydintaidot.

– Tiialla oli aihe valmiina, ja se oli minulle uusi. Halusin kuitenkin oppia siitä, joten tartuin siihen. Kiinnostus valmentavaa johtamista kohtaan kasvoi opinnäytetyötä tehdessä.

Opinnäytetyössään he selvittivät valmentavan johtamisen periaatteita ja siinä tarvittavia ydintaitoja. Tuotoksena syntyi valmentavaan johtamistyöhön perehdyttävä teos. Niin ryhmätöiden kuin opinnäytetyön tekeminen parin kanssa oli Veronikan mielestä mukavaa ja hyödyllistä.

– Kahdessa on aina enemmän kuin yhdessä. Saatoimme sparrata toisiamme ja ideoida yhdessä. Työn tekeminen oli yhdessä mielekkäämpää. 

Vaikka kahden tutkinnon opiskeleminen yhtä aikaa oli haastavaa, ei se hidastuttanut Veronikaa.

– Se vain vaati aikatauluttamista ja priorisointia. Välillä oli aika hektistä, mutta oma kiinnostus helpotti opiskelua. Opiskeluryhmässämme Oamkissa oli kaiken lisäksi hyvä henki, mikä auttoi. Kannustimme kaikki toisiamme, Veronika toteaa tyytyväisenä.

Tutustu Veronikan ja Tiian opinnäytetyöhön valmentavasta johtamisesta.