Cross expertise mentoroinnin hakuaika

Julkaistu: 3.1.2019 klo 15:53 ::

Cross expertise mentorointi (CEM) starttaa jälleen! CEM on kahden tasavertaisen asiantuntijan mentorointia ja vertaisoppimista. CEM on parhaimmillaan osaamisen vaihtamista ja asiantuntijakeskusteluja yhdessä sovituista ja ajankohtaisista opetuksen ja oppimisen teemoista.

KOPE-hanke etsii sinulle sopivan mentorin toisesta korkeakoulusta. Lisäksi järjestämme:

• yhteisen aloituksen (31.1.2019 klo 9.00-11.00)
• välitapaamisen (13.3.2019 klo 13.00-15.00) ja
• lopetuksen verkossa (10.6.2019 klo 13.00-15.00).

Sinä ja mentoriparisi:

• tapaatte 10.6. mennessä 2–5 kertaa joko kasvotusten tai verkossa. Tapaamisissa keskustelette ja jaatte kokemuksia yhteisesti sopimistanne teemoista.
• prosessin lopuksi voitte halutessanne kirjoittaa kokemuksestanne tai keskustelemastanne sisällöstä blogikirjoituksen, joka julkaistaan KOPE-blogissa
• voit hakea prosessista Vertaisoppija -digitaalisen osaamismerkin

Hakuaika: 14.1. - 30.1.2019

Lisätietoja ja hakulomake: https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kope/te...

Katso "Kokemuksia Cross expertise mentoroinnista" -video, jossa prosessiin osallistunut opettaja kertoo omista kokemuksistaan mentoroinnissa.

Tervetuloa mukaan!