Dialogisen varjostuksen hakuaika alkaa!

Julkaistu: 21.1.2019 klo 15:00 ::

Tervetuloa seuraamaan ja havainnoimaan toisen opettajan opetusta ja ohjausta! Tässä KOPE-hankkeen järjestämässä vertaisoppimisen muodossa kaksi opettajaa seuraa (varjostaa) vuorotellen toistensa opetus- ja ohjaustilanteita, jonka jälkeen käydään yhteinen keskustelu. Dialoginen varjostus on avoin kaikille opetus- ja ohjaustyötä tekeville sekä tiedekorkeakouluissa että ammattikorkeakouluissa. Ilmoittautumalla mukaan KOPE-hanke voi etsiä sinulle sopivan varjostusparin tai voit etsiä myös itse, joka tavoitteen mukaan edustaa toista korkeakoulusektoria.

Tällainen vertaisoppimisen muoto tarjoaa hyvän mahdollisuuden jakaa hyviä käytäntöjä sekä keskustella varjostajan kanssa omista toimintamalleista ja yhteisesti arvioida niiden toimivuutta. Dialoginen varjostaminen on myös hyvä keino luoda uusia yhteistyösuhteita ja -verkostoja.

Varjostusparit sopivat tapaamiset omien aikataulujensa mukaan ajalle kevät-syksy 2019. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella 4.2.2019 alkaen.

Lisätietoja: https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kope/te...