Tuhkista rakennusmateriaaleja, kuonista sementtiä – kohti kiertotaloutta -seminaari 4.10. Oulussa

Julkaistu: 27.9.2017 klo 11:13

Energian tuotantolaitoksissa poltossa muodostuva tuhka, metalli- ja terästeollisuudessa tuotannon sivutuotteena syntyvät kuonat ja rakennusten purkujätteenä syntyvät mineraalivillat eivät enää tulevaisuudessa päädy kaatopaikalle.

Oamk ja Oulun yliopisto järjestävät 4.10. kello 13.30 Linnanmaan kampuksella Kohti kiertotaloutta -seminaarin, jossa esitellään minkälaisia tuotteita ja liiketoimintaa teollisuuden mineraalisista sivuvirroista voidaan toteuttaa yhteistyössä yritysten kanssa. Seminaariin osallistuu tutkijoita ja yritysten edustajia.

Oulun yliopistolla on jo useiden vuosien ajan kehitetty näiden mineraalisten sivutuotteiden käyttöä esimerkiksi korvaamaan betonia erilaisissa rakentamisen tuotteissa. Esimerkiksi ympäristöä voimakkaasti rasittava Portlandsementti olisi korvattavissa geopolymeereillä. Tuhkan rakeistamiseen liittyvän tutkimus- ja kehitystyön tuloksena Oulun alueen voimalaitoksissa syntyvää tuhkaa rakeistetaan siten, että tuhkan käyttö maanparannusaineena tai infran rakentamisessa on toimiva, kestävän kehityksen mukainen ratkaisu yrityksille. Professori Mirja Illikaisen johtama kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusryhmä on tehnyt yhteistyötä jo yli kolmenkymmenen yrityksen kanssa.

Oamkin luonnonvara-alan osastolla yritysten välistä yhteistyötä kiertotalouden keinoin edistetään Teolliset symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen puitteissa. Tuhkien ja kuonien hyödyntäminen maanparannuksessa tai rakennustuoteteollisuudessa edustaa toimijoiden välistä symbioosia parhaimmillaan, jossa hyötyä, myös taloudellista, syntyy molemmille osapuolille.

Kohti kiertotaloutta -seminaarissa toimijoiden ylimääräiseksi jääviä hukkaresursseja ja toisaalta näiden hukkamateriaalien käytöstä kiinnostuneita tahoja tuodaan työpajoissa saman pöydän ääreen. Kansallisesti tätä FISS-toimintaa (Finnish Industrial Symbosium System) hallinnoi Motiva, joka on opastanut maakunnallisia toimijoita mallin käyttöön eri puolilla Suomea muutaman vuoden ajan.

Seminaarin yhteydessä avataan Lapin yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettu muotoilunäyttely ”Jätteestä tuotteeksi”, jossa on esillä geopolymeereistä tehtyä taidetta. Geopolymeerit ovat keraamien tai betonin kaltaisia materiaaleja, joilla on kuitenkin huomattavan pieni hiilijalanjälki. Salla-Mari Koistinen Lapin yliopistosta ja Juho Yliniemi Oulun yliopistosta johdattelevat läsnäolijoita geopolymeerinäyttelyn antiin.