Uraohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op) - hakuaika 22.10. - 5.11.

Julkaistu: 24.10.2018 klo 08:38 ::

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen (30 op) hakuaika on käynnissä 22.10. - 5.11.

Uraohjauksen ammattilaisten tarve on kasvanut viimeisinä vuosikymmeninä, sillä uraohjausta annetaan yhä enenevässä määrin oppilaitosten opinto-ohjauksen ja TE-palveluiden lisäksi yhteiskunnan eri sektoreilla. Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksella vastataan työelämän esiin nostamaan koulutustarpeeseen.

Koulutus on tarkoitettu uraohjauksen tehtävissä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä ohjausalan työelämäkokemusta. Opiskelijapaikkoja on ammatillisilla opettajakorkeakouluilla yhteensä 30. Koulutus toteutetaan yhteistyönä Jyväskylän yliopiston kanssa. Hakija voi itse päättää, kumpaanko toteutukseen hän ensisijaisesti hakee, koulutustaustastaan riippumatta.

Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. 

Koulutus koostuu vuorotellen Jyväskylässä, Oulussa ja Helsingissä toteutettavista lähijaksoista, pienryhmä- ja henkilökohtaisesta ohjauksesta, itsenäisestä työskentelystä sekä verkon välityksellä tapahtuvasta ryhmätyöskentelystä. Kokonaisuuteen kuuluu myös omaan työhön kytkeytyvä kehittämistehtävä. 

Koulutus rakentuu kolmesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat sisällöllisiin opintojaksoihin:

Uraohjauksen perusta 5 op

Uraohjauksen asiakastyö 15 op

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op


Lue lisää ja hae mukaan Jamkin sivuilta.