Teollisuuden sivuvirrat vesiensuojelurakenteessa -tilaisuus Kotkantien kampuksella 7.2.

Julkaistu: 15.1.2019 klo 13:29 ::

Teollisuuden sivuvirrat vesiensuojelurakenteessa on yksi CircVol-hankkeen puitteissa toteutettavista piloteista. 6Aika-ohjelmaan kuuluvan CircVol-hankkeen tavoitteena on kehittää suurivolyymisten maamassojen ja sivuvirtojen hyödyntämistä kaupungeissa.

Kick off-tilaisuuteen toivotaan erityisesti yrityksiä ja toimijoita, joilla on osaamista Välimaan kiertotalousalueelle suunniteltavaan ja rakennettavaan vesiensuojelurakenteeseen, jossa käsitellään alueella syntyviä hulevesiä. Vesiensuojelurakenteessa tulee hyödyntää sivuvirtaa osana toteutusratkaisua. Ratkaisuja biohiilen hyödyntämisestä kuullaan tilaisuudessa. Oulun kaupungin edustajat kertovat tilaisuudessa Välimaan pilotista ja sen toteutuksesta.

https://6aika.fi/circvol/

https://www.ouka.fi/oulu/asuminen-ja-rakentaminen/valimaa

 Liitetiedostot
rivityyppi Nimi Koko
circvol_sivuvirrat_vesiensuojelurakenteissa_kickoff_ohjelma14012019_3.pdffileicon[.pdf] circvol_sivuvirrat_vesiensuojelurakenteissa_kickoff_ohjelma14012019_3.pdf  (Circvol sivuvirrat vesiensuojelurakenteissa) 174 KB