Tervetuloa vuoden 2019 ensimmäiselle Erkkaa verkossa -luennolle 27.2.2019 klo 14-16!

Julkaistu: 4.2.2019 klo 11:37 ::

Tervetuloa vuoden 2019 ensimmäiselle Erkkaa verkossa -luennolle!

27.2.2019 klo 14-16

Toimivaa vuorovaikutusta rakentamassa – Opettajan tunne- ja vuorovaikutustaidot ja niiden merkitys

Tommi Mäkinen

Luennolla pysähdytään opettajan omien tunne- ja vuorovaikutustaitojen ääreen. Opettaja-oppilassuhteen merkitys on kiistatta yksi tärkeimmistä oppilaan hyvinvointiin ja motivaatioon liittyvistä asioista. Tämän suhteen edistäminen ei ole aina helppoa. Tiedetään, että tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppii harjoittelemalla, mutta pelkästään kokemuksen kautta taidot eivät automaattisesti kehity. Miksi ja miten kasvatusalan ammattilainen voi omia tunne- ja vuorovaikutustaitojaan kehittää? Ihmisen psykologisiin perustarpeisiin kuuluvat mm. tarve tulla nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi ja arvostetuksi, tarve päästä vaikuttamaan ja tarve kokea yhteyttä toiseen ihmiseen. Miten kasvattaja voi näitä tarpeita edistää omalla vuorovaikutuksellaan?

Luennolla puhutaan vuorovaikutustaitojen oppimisen lisäksi käyttäytymisen havainnoinnista, leimoista, kuuntelun ja auttamisen taidoista, minä-viestinnästä ja luottamuksen rakentamisesta. Lisäksi luennolla esitellään amerikkalaisen psykologin ja psykologian tohtorin Thomas Gordonin Toimiva koulu -koulutusta.

Lisätietoja: www.luovi.fi/erkkaaverkossa

Ilmoittaudu seuraamaan luentoa tai katsomaan myöhemmin tallennetta tästä linkistä.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN!