ARKTISET ASKELEET - VALTAKUNNALLINEN TANSSIKATSELMUS OULUSSA 28.3.–31.3.2019

Vuoden 2019 tanssikatselmus on tarkoitettu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille tanssikoulujen ja -yhteisöjen tanssin harrastajille, erikoiskoulutuksessa oleville tanssijoille, tanssin ammatillisessa koulutuksessa oleville opiskelijoille ja tanssin ammattilaisille. Arktiset Askeleet järjestetään 28.3.–31.3.2019. Tapahtumapaikkana on Pohjankartano, Leevi Madetojan katu 1, Oulu.

Säännöt:

1. Tanssilajit ja sarjat

Tanssilajit                                                                               

1. Baletti
2. Karakteritanssi, kansantanssi ja etniset tanssit
3. Nykytanssi
4. Paritanssi
5. Jazztanssi ja steppi
6. Show- ja katutanssi
7. Muu tanssilaji: mikä?

Tanssilajijako on käytössä ainoastaan esiraadissa, ja sen tehtävänä on nopeuttaa ja selkeyttää esiraadin työskentelyä. Ilmoita teos mielestäsi sopivaan tanssilajiin. Esiraati valitsee esitykset varsinaiseen tapahtumaan tallenteiden perusteella.

Varsinaisessa katselmuksessa teokset arvioi yksi eri tanssilajien asiantuntijoista koottu raati. Raati kiinnittää huomiota seuraaviin kokonaisuuksiin:

 • Koreografinen kokonaisuus: koreografian rakenne, liikemateriaalin valinta, tilan käyttö, musiikki jne.
 • Tekniset seikat: puvustus, lavastus, valaistus, tehosteet jne.
 • Esittäminen: teknisen tason soveltuvuus ryhmälle, rytmin ja ajoitusten selkeys, yhdessä tanssimisen taito, ilmaisukyky jne.

Sarjat:

1. Nuoret (yläkoululaiset 2003-2005 syntyneet)
2. Aikuiset (2002 tai sitä ennen syntyneet)
3. Erikoiskoulutuksessa olevat tanssijat
4. Tanssin ammatillisessa koulutuksessa olevat
5. Tanssin ammattilaiset

Erikoiskoulutussarjaan tulee ilmoittaa tanssijat, jotka joko ovat koulun omassa erikoiskoulutusryhmässä tai harjoittelevat muutoin 4-6 x viikossa. Tanssin ammatillisen koulutuksen sarjassa huomioidaan tutkintoon johtavissa tanssialan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat esiintyjät. Tanssin ammattilaisia ovat tanssialan tutkinnon suorittaneet tai tanssialalla päätoimisesti työskentelevät tanssijat ja opettajat.    

Ala-asteikäisille ja sitä nuoremmille lapsille on vuonna 2020 tulossa oma lastentanssikatselmus.

2. Osallistumista koskevia sääntöjä

 • Ryhmäesityksissä tulee ryhmän jäsenistä suurimman osan olla ikäluokkaan / sarjaan kuuluvia, kolmanneksen (1/3) poikkeavuus sallitaan.
 • Yksi yhteisö voi osallistua esikatselmukseen useammalla esityksellä / sarja.
 • Esikatselmusraati pyrkii valitsemaan tapahtumaan mahdollisimman laajan otoksen mieleenpainuvia ja puhuttelevia teoksia eri tanssilajeista, ikä- ja taitoryhmistä eri puolilta Suomea.
 • Esityksen koreografia saa olla opettajan, ulkopuolisen koreografin tai osallistujien itsensä tekemä.
 • Esitys ei saa olla aikaisemmin sijoittunut palkintosijoille Arktiset Askeleet -katselmuksessa samojen tanssijoiden esittämänä. 

3. Esityksen kesto

 Esityksen kesto saa olla maksimissaan 10 minuuttia.

4. Kuvausohjeita

 • Tallenne tulee lähettää suoratoistettavana nettilinkkinä (Youtube, Vimeo) yhdessä maksukuitin kanssa sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Halutessasi voit asettaa videon salasanasuojatuksi yksityiseksi videoksi.
 • Videon voi taltioida joko esitys- tai harjoitustilanteesta, mutta taltiointitilanteessa tulee olla riittävästi valoa. Mainitsettehan ilmoittautumislomakkeessa, mikäli lopullinen puvustus poikkeaa ratkaisevasti kuvaustilanteen puvustuksesta.
 • Esiraatiin lähetyssä tallenteissa tulee olla samat tanssijat kuin varsinaisessa katselmuksessa.
 • Tallenteet katsotaan anonyymeinä, joten tallenteeseen ei saa editoida tai siinä ei saa muuten näkyä taustayhteisön/-ryhmän nimeä. Huolehdithan, että nettilinkissä on tiedot esityksen nimestä.
 • Esitys on kuvattava yhdestä pisteestä, eikä sitä saa leikata tai muutoin editoida.
 • Kiinnitä erityistä huomiota taltioinnin laatuun ja nettilinkin yksityisyysasetuksiin: huonolaatuista tai toimimatonta tallennetta ei arvioida.
 • Tarkistathan itse videolinkin toimivuuden.

5. Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta.

Ilmoittautumisen on oltava perillä Oulussa viimeistään perjantaina 11.1.2019. Ilmoittautumisia otetaan vastaan vain sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta. Taltioinnin käsittelymaksu on porrastettu sen mukaan, haluaako yhteisö teoksesta esiraadin jälkeen kirjallisen palautteen vai ei. 

A) Yhteisö maksaa tallenteen käsittelymaksun 15 euroa, jolloin tallenne katsotaan esiraadissa, mutta sille ei kirjoiteta palautetta.

B) Yhteisö maksaa tallenteen käsittelymaksun 25 euroa, jolloin teokselle toimitetaan esiraadin jälkeen kirjallinen palaute.

Tallenteen käsittelymaksu maksetaan tilille: Oulun läänin Tanssialan Tuki ry FI46 8000 1901 6869 73. Kirjoita maksukuitin viestikenttään tieto siitä, mitä esitystä maksu koskee. Maksua ei palauteta, vaikka taltiointia ei voitaisi esim. huonolaatuisuuden vuoksi arvioida.

Esiraati järjestetään 15.-18.1.2019 ja tieto tapahtumaan valituista esityksistä toimitetaan asianosaisille välittömästi karsinnan jälkeen. Luettelo valituista teoksista julkaistaan myös Arktisten Askelten nettisivuilla www.oamk.fi/arktisetaskeleet. Tapahtumaan valitut teokset saavat kaksi palautetta: lyhyen välipalautteen esiraadilta ja varsinaisen palautteen tapahtuman raadilta

6. 28.3.-31.3.2019 järjestettävän tapahtumaviikonlopun sisällöstä

Tapahtumaviikonloppuun sisältyy harjoitusten ja katselmusten lisäksi myös erilaisia tanssipajoja ja seminaareja. Kaikkien osallistujien tulee lunastaa henkilökohtainen osallistujapassi, jonka hinta vuonna 2019 on 15 euroa. Viikonlopun tapahtumat ovat avoimet kaikille osallistujapassin lunastaneille.

7. Tapahtuman järjestäjät ja yhteyshenkilöt

Tapahtuman järjestävät Oulun läänin Tanssialan Tuki ry ja Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutus.

Yhteyshenkilöt:

Tapahtumatuottaja Jutta Kotala: jutta.kotala@oamk.fi / 044 9587 601
Tapahtuman johtaja Liisa Kontturi-Paasikko: liisa.kontturi@oamk.fi / 050 4431 011