Jatkuvan oppimisen digiloikka Oulussa

Jatkuva oppiminen ja digitalisaatio haastavat kehittämään olemassa olevia osaamisen kehittämisen tapoja ja rakenteita. Tarvitsemme nykyistä avoimempaa, joustavampaa ja työelämälähtöisempää koulutusta, jolla osaltaan turvataan yhteiskunnan edellytyksiä kehittyä. Näihin haasteisiin uudistamme korkeakoulutusta mm. kehittämällä uudenlaisia nopeita keinoja osaamistarpeisiin vastaamiseen, uusia työkaluja sekä uutta tietoa koulutusten järjestämisen ja ennakoinnin tueksi.

Kolmas oppimisen digiloikkafoorumi toteutetiin tänä vuonna Korkeakoulujen IT-päivien esipäivänä. Esipäivän järjestivät yhteistyössä Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja CSC. 

OHJELMA

klo 12.30 - 13.00
Jatkuva oppiminen ja digitalisaatio – loikkia koulutuksen ja työn kuilujen yli
Vararehtori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto ja vararehtori Jyrki Laitinen, Oulun ammattikorkeakoulu
[esitysmateriaali Hentilä] [esitysmateriaali Laitinen]

klo 13 – 13.30
Jatkuva oppiminen ja analytiikkaälyn mahdollisuudet
Professori Hanni Muukkonen, Oulun yliopisto
[esitysmateriaali & tiivistelmä]
kommenttipuheenvuoro, rehtori Mika Aalto, Oulun Lyseon lukio, Oulun kaupunki
[tiivistelmä]

klo 13.30 – 14
Yrittäjien toiveita jatkuvan oppimisen ennakointiin ja palveluille
Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
[esitysmateriaali & tiivistelmä]
kommenttipuheenvuoro, kehittämispäällikkö Johanna Bluemink, Oulun yliopisto
[tiivistelmä]

klo 14 – 14.30
Maakuntien muutososaaminen
Muutosjohtaja Marjukka Manninen, Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistus
[esitysmateriaali]
kommenttipuheenvuoro, professori Maria Kääriäinen, Oulun yliopisto
[tiivistelmä]

kahvitauko 14.30-15.00

klo 15 – 15.30
Millaista jatkuvaa oppimista luovat alat tarvitsevat?
Sisällöntuotannon johtaja Mari Kellokumpu, Kuulu Oy
[esitysmateriaali & tiivistelmä]
kommenttipuheenvuoro, toimitusjohtaja Teemu Närhi, Fingersoft Oy
[tiivistelmä

klo 15.30 – 16
Millaista jatkuvaa oppimista ICT-alat tarvitsevat?
Työelämäprofessori Janne Haverinen, Oulun yliopisto
kommenttipuheenvuoro, johtaja, FT Maire Mäki, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
[tiivistelmä]

klo 16 – 16.30
Yhteinen tulevaisuuskatsaus Arktista asennetta, mutta tällä kertaa ilman avantoa?
Johtaja Juha Ala-Mursula, Business Oulu, Oulun kaupunki
[esitysmateriaali]
kommenttipuheenvuoro, vararehtori Arto Maaninen, Oulun yliopisto