Teemat

Neljä teemaa jaettiin kolmeen yhtäaikaiseen ohjelmalinjaan. Pääpuhujia oli viisi ja he toivat näkökulmiaan IT-päivien teemoihin kaikille yhteisesti. Teemat olivat

  1. Yhteistyössä kohti korkeakoulujen ja tutkimuksen visiota 2030 
  2. IT digitalisaatiota edistämässä
  3. Missä mennään nyt: tietosuoja ja tietoturva? 
  4. Digioppimisen uudet tuulet 

Yhteistyössä kohti korkeakoulujen ja tutkimuksen visiota 2030

Tulevaisuuteen meitä johdatteli tulevaisuustutkija Ilkka Halava. Miten korkeakoulujen ja tutkimuksen visio vastaa mahdollisiin tulevaisuudenkuviin? Ohjelmalinjan punaisena lankana oli opetus- ja kulttuuriministeriön ja sidosryhmien vuonna 2017 laatima, vuoteen 2030 ylettyvä visio, joka tähtää entistä laadukkaampaan, vaikuttavampaan ja kansainvälisempään suomalaiseen korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmään. Tämä ohjelmalinja oli erityisesti suunnattu johdolle ja siinä käsiteltiin lisäksi korkeakoulujen yhteistyökuvioita.

IT digitalisaatiota edistämässä

Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio korkeakouluille tuo; mitä voimme tehdä toisin ja paremmin digitalisaation myötä? Entä miten tätä kokonaisuutta hallitaan ja kehitetään? Mikä on korkeakoulun IT-organisaation rooli palveluiden digitalisaatiossa? Pääpuhujana aiheesta meillä oli Kati Hagros, joka vastaa Aalto yliopiston IT:stä ja digitalisaatiosta. Päivien aikana nähtiin lisäksi mm. käytännön tapausesimerkkejä digitalisaation etenemisestä mm. Oulun korkeakouluissa. Tämä ohjelmalinja suunnattiin IT-palveluiden henkilöstölle, joka on mukana kehittämässä ja toteuttamassa digitalisaatiohankkeita.

Missä mennään nyt: tietosuoja ja tietoturva?

EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan toukokuussa; tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio kertoi meille tunnelmista lähes puoli vuotta GDPR:n voimaanastumisen jälkeen; miten tieto-suojauudistuksen alkuvaiheet ovat sujuneet. Ohjelmalinjassa oli lisäksi ajankohtaisia esityksiä tietoturvasta. 

Digioppimisen uudet tuulet

Digioppiminen on osa arkipäivää ja sen ratkaisut kehittyvät ripeällä tahdilla. Tutkija ja tekoälyn asiantuntija Harri Ketamo tutustutti meidät tekoälyn mahdollisuuksiin ja tulevaisuudenkuviin korkeakouluissa. Minkä tyyppisissä tilanteissa tekoälystä olisi meille hyötyä? Entä liittykö tekoälyn käyttöön uhkakuvia? Tekoäly tulee mullistamaan maailman kuten sähkö aikoinaan! Digitalisaatio muuttaa opiskelua kiihtyvällä vauhdilla. Se haastaa vanhat toimintamallit luoden samalla uusia mahdollisuuksia niille, jotka osaavat niihin tarttua.

IT-päivien viimeisenä puhujana digitaalisen oppimisen suunnannäyttäjä Kati Tiainen pohti oppimisen digitalisaatiota muutoksen ja tasa-arvon näkökulmasta, pääsevätkö kaikki hyötymään digitalisaatiosta?

Tiistain perinteisen iltajuhlan aloitti Oamkin tanssinopettajaopiskelijoiden hieno tanssiesitys ja illallisen jälkeen meitä viihdyttivät koomikot Krisse Salminen ja Heli Sutela sekä oululainen bilebändi PimpTrain.