Facebook Instagram Twitter

Säännöt

Oulun ammattikorkeakoulu järjestää pianokilpailun Oulussa yhteistyössä Oulun konservatorion, Centria-ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja POTKU – Pohjois-Pohjanmaan taiteen ja kulttuurin tuki ry:n kanssa. Kilpailuun voivat ottaa osaa Suomen musiikkioppilaitoksissa, ammatillisella toisella asteella tai ammattikorkeakouluissa pianonsoittoa opiskelevat henkilöt, joihin luetaan myös lukuvuonna 2017–2018 läsnä olevat ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opiskelijat eivät voi osallistua kilpailuun.

II

Kilpailu jaetaan kolmeen sarjaan: a) alle 13-vuotiaat, b) 13–16-vuotiaat, c) 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Kunkin kilpailijan sarja määräytyy kilpailun alkamispäivän (22.1.2018) mukaan. Sarjat a ja b ovat luonteeltaan katselmustyyppisiä, ja niissä jaetaan erisuuruisia tunnustuspalkintoja. Sarjan c palkinnot määritellään palkintoluettelossa, mutta arvionsa perusteella lautakunta voi jakaa palkinnot myös toisin.

Kukin oppilaitos voi lähettää kilpailuihin osallistujia seuraavasti:

Perustellusta syystä oppilaitos voi hakea kilpailutoimikunnalta oikeutta lähettää yksi ennalta nimetty ylimääräinen kilpailija yhteen sarjaan. Asiasta päättää kilpailutoimikunta tapauskohtaisesti, eikä päätöksestä voi valittaa. Kilpailun järjestäjä voi myös toisaalta rajoittaa kilpailijoiden määrää, mikäli ilmoittautuneiden määrä on aikataulun kannalta liian suuri.

III

Kilpailuun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Ensin maksetaan osallistumismaksu, jonka jälkeen täytetään käsiohjelma sekä kilpailijan tiedot. Ilmoittautumisaika päättyy maanantaina 27.11.2017 kello 16.

IV

Kilpailijakohtainen osallistumismaksu on 80 euroa sarjoissa 13–16-vuotiaat ja 17-vuotiaat tai sitä vanhemmat ja 50 euroa sarjassa alle 13-vuotiaat. Osallistumismaksua ei osallistumisen peruuntuessa palauteta.

Jokainen kilpailija saa kunniakirjan osallistumisestaan kilpailuun.

V

Kaikkien sarjojen soittojärjestykset arvotaan ilmoittautumisajan umpeuduttua, ja niistä tiedotetaan kilpailijaintrassa, jonka tunnukset lähetetään osallistujille sähköpostitse 11.12.2017 mennessä.

VI

Kilpailijoiden ja heidän opettajiensa on itse huolehdittava matkoista, majoituksesta ja ruokailusta.

VII

Oheisiin aikatauluihin voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.

VIII

Kilpailijoilla on mahdollisuus ajan salliessa saada palautetta esityksistään arviointilautakunnan jäseniltä kilpailun aikana ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.

IX

Kilpailun tilaisuudet ovat julkisia. Järjestäjillä on oikeus ilman korvausta äänittää, radioida, videoida, televisioida tai lähettää internetissä kilpailijoiden esityksiä mukaan lukien heidän itse säveltämänsä musiikki. Valokuvaaminen ja videointi ilman järjestäjien lupaa on kielletty kilpailun aikana.

X

Arviointilautakunnalla on oikeus keskeyttää soitto, jos säädetty soiton enimmäisaikaraja ylittyy, sekä rajoittaa soittoaikaa, jos kilpailun aikataulu niin vaatii.

XI

Kilpailun ohjelmistoon tai järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteys kilpailutoimistoon. Epäselvissä tapauksissa päätökset tekee kilpailun järjestäjä.