sinaosaat.png

sinaosaat.png

 

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -tiimi Sitran Ratkaisu100 -kilpailussa

Oulun ammattikorkeakoulun ja Koulutusavain Oy:n viisihenkinen Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -tiimi on päässyt 231 tiimin joukosta finaaliin Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran järjestämässä Ratkaisu100-haastekilpailussa. Olemme finaalin ainoa pohjoissuomalainen tiimi. Kilpailu on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ja Sitran 50.v-juhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. Ratkaisu 100 -haastekilpailussa etsitään ratkaisuja osaamisen parempaan tunnistamiseen ja hyödyntämiseen maailmassa, jossa ihmiset ja tieto liikkuvat entistä enemmän.

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia –tiimi ratkaisee kilpailussa seuraavaa haastetta:

PISA-tutkimuksen mukaan suomalaiset tytöt ovat OECD-maista kaikkein vähiten kiinnostuneita tekniikan ja luonnontieteen aloista, vaikka heidän oppimistuloksensa ovat maailman kärkeä. Ratkaisumme avulla tyttöjen matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen saadaan käyttöön ja suomalaista kilpailukykyä vahvistetaan kansainvälisesti. Haluamme poistaa suomalaisen työelämän ja koulutuksen rakenteellisia esteitä.

Ratkaisumme on tytöille, opettajille, opinto-ohjaajille, vanhemmille, teknologia-alan naisosaajille ja -yrityksille rakennettava digitaalinen kohtaamispaikka, jossa luodaan mentorointisuhteita ja kurkistetaan teknologia- ja teollisuusalojen yrityksiin ja koulutukseen virtuaalitodellisuuden keinoin. Sovelluksessa hahmotetaan valintojen vaikutusta myös pelillisten elementtien avulla.

Lisätietoa #Ratkaisu100-kilpailusta: http://ratkaisu100.fi/

Lisätietoa Tytöt ja teknologia –tiimistä ja ratkaisuideasta löydät täältä