Luo kanssamme hyvinvointia pohjoiseen Suomeen

Oulun ammattikorkeakoulun varainhankintakampanjan teema on Hyvinvointia pohjoiseen Suomeen. Kampanjan tarkoituksena on kehittää ja parantaa pohjoisen ihmisten mahdollisuuksia tulevaisuuden työmarkkinoilla. Samalla luomme alueen elinkeinoelämälle keinoja hyödyntää tieteen sovellutuksia tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen.

Kampanjan lahjoituksilla vahvistamme uuden tiedon ja taidon kehittymistä pohjoiseen Suomeen.

Hyvä yhteistyökumppani,

Oamkin varainhankintakampanja on käynnissä. Jokainen lahjoitettu euro auttaa Oamkia kehittämään korkeakouluamme vastaamaan entistä tehokkaammin työelämän muuttuviin tarpeisiin sekä antamaan parhaat eväät meiltä valmistuville asiantuntijoille.

Tällä kampanjalla tähtäämme pitkäkestoiseen yhteistyöhön ja kumppanuuksiin sekä luomaan hyvinvointia pohjoiseen Suomeen.

Tervetuloa mukaan!

Jouko Paaso
rehtori

 

OAMK VAHVANA VAIKUTTAJANA

VARAINHANKINTA [Recovered]-02.png

VARAINHANKINTA [Recovered]-06.png

 

LAHJOITUSKOHTEET

  Sosiaali- ja terveys

   

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksemme tarjoaa tulevaisuuden monitaitoiset osaajat alalle sekä tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia testata ja kehittää omaa toimintaansa Oamk SimLab -ympäristössä. Tekniikka

 

Teemme laajaa yhteistyötä tekniikan alan yritysten kanssa rakentaessamme tulevaisuuden teknologiasovelluksia sekä –taitoja. Uuden osaamisen myötä luomme onnistumisen mahdollisuuksia kumppaneillemme. 

 

Luonnonvara

 

Luonnonvara-alan koulutus Oamkissa on monipuolista. Se varmistaa tulevaisuuden ruokaketjun toteuttamisen ja tukee biotalouden kehitystä.
Kulttuuri

 

Kulttuurinalan koulutuksemme on tunnettua ja meiltä valmistuneet osaajat ovat keränneet kansainvälistä kiitosta. Uudet oppimistavat luovat mielenkiintoisia sovelluksia tulevaisuuteen. Tästä esimerkkinä Oulu GameLab.

Liiketalous

  

Liiketalouden alan osaajamme pääsevät jo opintojen aikana tekemään paljon työelämäläheisiä projekteja, ja näin suuri osa valmistuneista opiskelijoistamme työllistyy alueellemme.

 

Informaatioteknologia

 

Koulutuksessa ja soveltavassa tutkimuksessa teemme kattavaa yhteistyötä sekä ICT-alan että sitä soveltavien eri liiketoiminta-alueilla toimivien yritysten kanssa. 

 

Opettajakorkeakoulu

Opettajakorkeakoulu kouluttaa vuosittain suuren määrän uusia opettajia. Valmistuneemme työskentelevät niin opetus- kuin johtotehtävissäkin.

LAHJOITUSVAROJEN KÄYTTÖ

Suuntaamme saadut lahjoitukset ammattikorkeakoulun opetuksen kehittämiseen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin varautumiseen. Lahjoituksilla voimme edesauttaa laitteiden, osaajien sekä taitojen hankintaa ja kehittämistä tulevaisuudessa. 

Ammattikorkeakoululle tehdyt lahjoitukset ovat suoraan käytettävissä kehitystyöhön. Yli 10 000 € lahjoitukset voidaan kohdentaa suoraan halutulle koulutusalalle. 

Valtio on varannut vastinrahoitukseen yhteensä 24 miljoonaa euroa. Vastinraha jaetaan ammattikorkeakouluille kerättyjen varojen suhteessa. Tämä vastinraha rahastoidaan ja sen mahdollisia sijoitustuottoja voidaan kohdentaa korkeakoulun kehittämiseen.

Lahjoitetut varat on tarkoitus käyttää kehitystyöhön ennen 31.12.2020.

NÄIN LAHJOITAT

Jokainen lahjoitettu euro on meille tärkeä. Voit tehdä lahjoituksen suoraan ammattikorkeakoulun tilille. Yritykset ja yhteisöt  voivat ottaa yhteyttä yhteyspäällikköömme ja kysyä lisätietoa lahjoittamisesta. Lue lisää.

LAHJOITTAJAT

Julkaisemme luvan antaneiden lahjoituksen tehneiden yhteisöjen sekä yksityishenkilöjen tiedot sivuillamme.

Haluamme kiittää kaikkia pohjoisen Suomen hyvinvointiin lahjoittaneita. Lahjoituksilla vahvistamme tulevaisuuden kehittämistyötä.

Tähän mennessä lahjoittaneet: 

Caritas Säätiö
Kaleva Oy
LähiTapiola Pohjoinen Oy
Nuorten Ystävät -palvelut Oy 
Piimega Oy
Osuuskauppa Arina
Oulun kauppakamari ry
Oulaisten Osuuspankki
Oulun Osuuspankki
Riitta ja Jorma J Takasen säätiö
Talenom Oyj
Talonrakennusteollisuus Pohjois-Suomi Ry
Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö 

 

Lisäksi haluamme kiittää kaikkia niitä lahjoittajia, jotka eivät halua nimeään julkaistavaksi.

LAHJOITA