Digiohjaaja cMOOC (3 op)

Hankkeessa kehitetään ja konseptoidaan verkko-ohjauksen MOOC ohjaushenkilöstölle, jossa jaetaan osaamista vuorovaikutteisesti cMOOCina. Tämän MOOCin konseptoinnissa hyödynnetään Verkko-ohjaaja -hankkeessa tuotettua Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa -opasta. Verkko-ohjauksen MOOC-konseptia kehitetään erityisesti korkeakoulujen lähiohjaajien eli opettajatuutoreiden ja omaopettajien perehdyttämiseksi digiohjauksen periaatteisiin ja käytäntöihin.

Digiohjauksen vuorovaikutteinen cMOOC, eli avoin verkkokurssi ohjaushenkilöstölle järjestetään keväällä 2019. MOOC on tarkoitettu kaikille digiohjauksesta kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen Digiohjaaja cMOOCiin on päättynyt. Ilmoittautuneita on yhteensä 425. Lähetämme tämän viikon (vko 8) aikana kaikille ilmoittautuneille infokirjeen sähköpostitse.

Huom! Emme ota vastaan jälki-ilmoittautumisia. 

MOOC on kaikille maksuton.

 

 

Sisältö ja osaamistavoitteet: 

  • Ohjauksen ja digiohjauksen käsitteet
  • Digiohjauksen prosessit ja toimintatavat
  • Vuorovaikutus ja läsnäolo digiohjauksessa
  • Digiohjauksen tilat, laitteet ja välineet
  • Tietoturva, tietosuoja ja tekijänoikeudet digiohjauksessa

Osallistuja ymmärtää digiohjauksen toimintatapoja, prosesseja ja käyttötilanteita ja tunnistaa digiohjaukseen liittyviä vuorovaikutuksen ja läsnäolon keinoja sekä eettisiä pelisääntöjä. Osallistuja tuntee ja kokeilee käytännössä digiohjausvälineiden käyttöä ja ymmärtää digiohjaukseen liittyviä tietoturva- ja tietosuojakysymyksiä ja tunnistaa niiden soveltamistilanteita omassa ohjaustyössään. MOOCissa huomioidaan myös digiohjauksen etiikka ja saavutettavuus.

Toteutus- ja työskentelytavat: 

MOOC toteutetaan kokonaan verkossa Moodlerooms -oppimisalustalla. MOOC on jaettu teemaviikkoihin siten, että jokaisella aktiivisella MOOC-viikolla käsitellään uusi teema. Jokainen viikko sisältää oppimismateriaaleja, webinaareja ja videotietoiskuja sekä vuorovaikutteista pienryhmätyöskentelyä ja oppimistehtäviä. Lopputyönä jokainen koostaa oman digiohjauksen huoneentaulun, eli koonnin itselle tärkeistä asioista jokaiselta MOOC-viikolta. 

MOOCin suorittaminen ei edellytä teemaviikkojen aikana läsnäoloa erikseen määriteltyinä kellonaikoina. Live-webinaarien tallenteet ovat katsottavissa myöhemmin. Osa tehtävistä on yhteisöllisiä, eli niihin sisältyy teemaan liittyvää yhteistä keskustelua tehtäväkohtaisella keskustelualueella teemaviikon aikana. 

Alustava aikataulu: 

MOOC toteutetaan aikavälillä 11.3.2019-10.5.2019 (Vko 11-19)

Vko 11: Ennakkotehtävä (11.3.2019-17.3.2019)

Vko 12-16: Aktiiviset MOOC-viikot (18.3.2019-18.4.2019)

Vko 17-19: Lopputyön palautusaikaa (19.4.2019-12.5.2019)

Muuta huomioitavaa: 

MOOCin aikana kertynyttä logidataa käytetään oppimisanalytiikkadatan tuottamiseen. Datan avulla oppimista voidaan tukea, kehittää ja optimoida. Anonymisoitua (henkilöitä ei voi tunnistaa) dataa käytetään selvityksen tekemiseen.

Ilmoittautuminen Digiohjaaja cMOOCiin on päättynyt. Ilmoittautuneita on yhteensä 425. Lähetämme tämän viikon (vko 8) aikana kaikille ilmoittautuneille infokirjeen sähköpostitse.

Huom! Emme ota vastaan jälki-ilmoittautumisia. 

Lue Tietosuojainfo

MOOC PDF-esite

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 


Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)