Hankkeet  ::  DIMMY

dimmyoamk

@dimmyoamk

follow me

 Haku kevään 2019 koulutukseen on käynnistynyt! HAE! 

DIMMY- Digitaalisen markkinoinnin koulutus

DIMMY on Oulun ammattikorkeakoulun järjestämä ilmainen digitaalisen markkinoinnin ja myynnin täydennyskoulutus.

Dimmy toteutetaan hankkeena, jossa päätavoitteena on kouluttaa digitaalisen markkinoinnin kärkiosaajia työntekijöiksi alueen yritysiin. Yritykset saavat Dimmy-konseptin mukaisen uusimman digimarkkinoinnin osaamisen käyttöön. Samalla hankkeessa luodaan ammattikorkeakoulun käyttöön uudenlainen digiajan koulutusmalli. Koulutus tapahtuu yhdistelmänä teoriaopetusta ja harjoituksia koululla sekä käytännön harjoittelusta alueen pk-yrityksissä. Koulutukseen valittavat henkilöt ovat joko työttömiä tai työttömyysuhan alaisia.

Hanke toteutetaan viiden kuukauden mittaisissa digitaalisen markkinoinnin koulutuksissa, joita järjestetään Oulussa kevät- ja syyslukukausittain, vuoden 2019 loppuun asti. Jokaisessa koulutuksessa opiskelijat suorittavat osan opinnoistaan käytännön harjoittelussa paikallisissa yrityksissä tehden Dimmy-konseptin mukaisia digitaalisen markkinoinnin ja myynnin tuotanto-, suunnittelu- ja kehitystehtäviä.

Haku pilottikoulutuksiin järjestetään 1-2 kuukautta ennen kunkin koulutuksen alkua. Kevään 2019 koulutukseen haku alkoi 1.11. ja se päättyy 16.12. (hae koulutukseen). Lisäksi haemme jatkuvasti kumppaniyrityksiä, joissa koulutettavat suorittavat harjoittelun ja ottavat käyttöön Dimmy-konseptin mukaisia uudenlaisia digitaalisen markkinoinnin toimintamalleja.

Ensimmäisten Dimmy-koulutusten näyttöinä voimme todeta, että yli 35% koulutukseen osallistuneista työttömistä on työllistynyt suoraan koulutuksen kautta ja muutamat henkilöt pian koulutuksen päättymisen jälkeen. Mielestämme tämä on osoitus siitä, että koulutussisältö on oikeanlainen. Koulutettavat saavat töitä ja alueen yritysten digitaalisen markkinoinnin ja myynnin tarpeisiin on löydetty oikeanlainen tuloksekas ratkaisu. Lähde siis rohkeasti mukaan Dimmy opiskelijaksi tai kumppaniyritykseksi.

Rahoittajalogo https://www.businessoulu.com/Rahoittajalogo https://www.oamk.fi/Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)