Hankkeet  ::  Kope

Vertaisoppiminen

shutterstock_623019857 vertaisoppiminen.jpg

KOPE-vierailujen mukaan korkeakouluista 54 % haluaa oppia vertaisilta (KOPE vierailujen raportti).

KOPE tarjoaakin erilaisia vertaisoppimisen muotoja koko hankekauden 2017-19 ajan. Näin korkeakoulujen hyvät ja toimivat pedagogiset ratkaisut pääsevät leviämään ja kehittävät koko korkeakouluopetusta. 

Tapahtumat

KOPE Roadtrip

KOPE järjestää bussikierroksen pääkaupunkiseudun korkeakouluissa. Kierroksen aikana pysähdytään tutustumaan eri korkeakoulujen pedagogisiin toimintatapoihin ja hyviin käytäntöihin.
Paikka: pääkaupunkiseudun korkeakouluja (yhteinen linja-autokuljetus)
Aika: 22.11.2018
Ilmoittautuminen: 1.11. mennessä: Hakulomake 
Lisätietoja: merja.maikkola@oulu.fi
Ohjelma

Cross expertise mentorointi (CEM)

Kohderyhmä: Pohjois-Suomen korkeakoulujen opettajat
Paikka: KOPEn organisoimat yhteiset webinaarit ja mentoriparien yhteisesti sovitut paikat
Aika: lokakuu 2018 - helmikuu 2019, yhteiset webinaarit 9.10.2018 klo 13.00-15.00, 20.11.2018 klo 13.00-15.00 & 11.2.2018 klo 13.00-15.00. Lisäksi mentoriparit sopivat noin 2-4 tapaamista yhdessä.
Haku: 6.9. - 8.10.2018
Lisätietoja

Cross expertise mentorointi (CEM)

Kohderyhmä: Pedagogiset johtajat
Paikka: KOPEn organisoimat yhteiset webinaarit ja mentoriparien yhteisesti sovitut paikat
Aika: lokakuu 2018 - helmikuu 2019, yhteiset webinaarit 9.10.2018 klo 13.00-15.00, 20.11.2018 klo 13.00-15.00 & 11.2.2019 klo 13.00-15.00
Haku: 17.9. - 8.10.2018
Lisätietoja

Opettajavaihto

Kohderyhmä: Opettajat 
Paikka: Vaihto-opetuspaikan tarjoama organisaatio
Aika: kevät 2019
Haku: syksyllä 2018

Dialoginen varjostus 

Kohderyhmä: Ammattikorkeakouluissa ja tiedekorkeakouluissa työskentelevät opettajat/ohjaajat
Paikka: KOPEn organisoimat yhteiset webinaarit ja varjostusparien yhteisesti sovitut paikat
Aika: Yhteiset webinaarit 20.9. klo 13-14.30 & 13.12. klo 9-10.30. Lisäksi varjostusparit sopivat noin 2-4 tapaamista yhdessä. 
Haku: 15.8 - 14.9: Hakulomake 
Lisätietoja

Kehittäjäopettajavalmennus ja opettajan pedagogiset aamuherätykset

Paikka: Oulun yliopisto ja Oamk
Aika: kevät ja syksy 2018
Haku: Hakuaika päättynyt 
Lisätietoja

Menneet tapahtumat

Opettajien pikatreffit

Paikka: Turku, Peda-forum -päivät
Aika: 15.8. klo 14.00 - 14.30 & 16.8. klo 11.45 - 12.15 

KOPEDA-verkoston työpajat 

Kohderyhmä: KOPEDA-verkoston järjestemiin työpajoihin ovat tervetulleita niin ammattikorkeakoulujen kuin yliopistojen toimijat. 
Paikka: Aalto yliopisto (Otakaari 1, Espoo), huone H1 (K101)
Aika: 19.4.2018, klo 9.00-15.15
Lisätietoja: Teemoina opetusosaaminen ja sen arviointi Aalto yliopistokontekstissa sekä työelämätaidot opetuksessa. Pohdimme myös mitä yhteistä voimme löytää ammattikorkeakoulujen pedagogisesta kehittämisetä ja toiminnasta suhteessa yliopistopedagogiikkaan. Houstaajana Aallon Maire Syrjäkari.
Ilmoittautuminen: 6.4. mennessä sampo.mielityinen(at)haaga-helia.fi

Cross-mentorointi opettajakouluttajille

Paikka: mentoriparien valitsema 
Aika: 4.12.2017 - 25.4.2018

Mihin sinivalkoiset linjaukset vievät korkeakouluja?

KOPE on mukana Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyöpäivilla ja kutsuu mukaan toimijat yliopistoista ja ammattikorkeakouluista!
Paikka: Oulun ammattikorkeakoulu (Kiviharjuntie 4, Oulu)
Aika: 26. -27.4. (verkosto/hankepäivä 25.4.)
Ohjelma ja ilmoittautuminen

Pohjoisten korkeakoulujen yhteistyöpäivät

Paikka: Oulu, Villa Hannala, Kahvelitie 1, Toppilansaari
Aika: 10.4.

Ihminen ja luonto -seminaari

Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu
Aika: 24.4. 
Ohjelma
Tallenne

Etiikkaseminaari

Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu
Aika: 18.4.
Ohjelma
Tallenne

k


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)