Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen

Hankkeen tarkoituksena on lisätä hyönteisalalla aloittavien tai uutta liiketoimintaa suunnittelevien yritysten ymmärrystä hyönteisalan erityispiirteistä sekä mahdollisuuksia hyödyntää alueellisia vahvuuksia ja arvoverkkoja. Uusinta tutkimustietoon perustuvaa tietoa jaetaan myös muille kohderyhmille, kuten elintarvike- ja rehuteollisuuden toimijoille, ravintoloille ja suurkeittiöille, kuluttajille, viranomaistahoille sekä tki-, neuvonta- ja koulutusorganisaatioille.

Hankkeen tavoitteena on

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat

Hanke toteutetaan 14.9.2018-31.3.2020 välisenä aikana Luonnonvarakeskuksen (Luke), Tampereen ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Hankkeen esittelymateriaalit:


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)