Tki- ja hanketoiminta

Opetuksen lisäksi toinen perustehtävämme on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö. Tki-työllä tuemme Oulun seudun ja koko Pohjois-Suomen kehitystä. Koulutamme osaavia ammattilaisia, tuemme yritystoimintaa, kehitämme innovaatiotoimintaa sekä lisäämme kansainvälistä vuorovaikutusta.

Tki-työmme tuottaa ratkaisuja monialaisuutta hyödyntäen esimerkiksi ilmastonmuutoksesta tai väestön monimuotoistumisesta seuraaviin haasteisiin. Edistämme toiminnallamme hyvinvointia, uudistamme työelämää ja tuemme aktiivisesti uuden liiketoiminnan syntymistä.

Toiminnassamme keskitymme seuraaviin, alueemme kehitystä tukeviin painoaloihin:

 
YmpäristöviisausYmpäristöviisaus-painoala liittyy Oamkissa erityisesti kiertotalouden, vastuullisen teollisuuden ja kuluttamisen sekä energian tuotannon ja käytön optimoinnin kehittämiseen.
Kestävä hyvinvointiKestävä hyvinvointi -painoalaan kuuluvat väestön monimuotoistumisen huomiointi, terveydenhuollon ja sosiaalialan digitalisoinnin edistäminen sekä uudistuvat liiketoimintamallit.
Digitaalinen murrosDigitaalinen murros -painoala keskittyy uusien digitaalisten teknologioiden soveltamiseen ja liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen. Oamkissa nämä liittyvät tällä hetkellä pääasiassa datatalouteen, 5G/6G-teknologiaan, drooneihin, robotiikkaan ja painettavaan älyyn.

 

Koko tki-toiminnan läpileikkaavia teemoja ovat digitalisaatio, yrittäjyys, kansainvälisyys ja verkostoituminen.

Hankkeemme 

Kope-hanke

Kohti oppimisen huippua!
KOPEn laatimat Korkeakouluoppimisen laadun sinivalkoiset linjaukset ohjaavat korkeakoulut kohti oppimisen huippua! 
KOPE-hankkeen tavoitteena:

  • Lisätä korkeakoulupedagogista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välille

  • Parantaa oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua sekä opetuksen opiskelijalähtöisyyttä

  • Uudistaa toimintatapoja ja oppimisympäristöjä

Lue lisää hankkeesta

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hanke tuo tekniikan aloja tutummaksi tytöille työpajojen, koulutusten sekä koulutusmateriaalin kautta. Hankkeen myötä vahvistetaan tyttöjen luottamusta osaamiseensa ja innostusta hakeutua opiskelemaan teknologia-alaa.Hankkeen kohderyhmät ovat tytöt (9-luokkalaiset ja toisella asteella opiskelevat), opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä yritykset ja työnantajat. Välillisiä kohderyhmiä ovat vaikuttajat ja päättäjät, vanhemmat ja huoltajat sekä media.

Lue lisää hankkeesta.

Tehoja-hanke

Hankkeessa tutkitaan edellytyksiä kustannustehokkaan tuotantoautomaation soveltamiseksi alueen elinkeinoelämässä, selvittämällä uusimmille roboteille soveltuvia käyttökohteita. Hankkeessa tutkitaan mihin käyttökohteisiin uusimman teknologian mukaiset ratkaisut soveltuvat ja mitä kustannustehokas käyttö edellyttää yritykseltä ja sovellutuskohteelta. Hankkeessa haetaan vastausta kysymykseen: Miten uusimmista roboteista saadaan kustannustehokkaasti joustavia, pien- ja keskisuureen sarjavalmistukseen soveltuvia. Hanke on avoin kaikille yrityksille, joka antavat korvauksetta käyttää omia tuotantotilojaan, tuotteitaan sekä tuotantolaitteitaan demonstraatiotarkoitukseen. Demonstraatiossa selvitetään uusimman teknologian käytettävyyttä mm. kannattavuuden, siirrettävyyden, joustavuuden, ohjelmoitavuuden sekä luotettavuuden osalta. Demonstraatioissa syntyvät tulokset, tiedot ja kokemukset ovat kaikkien saatavavilla, koska tulokset ovat julkisia. Yrityksessä tehtävän selvitysvaiheen perusteella päätetään kohde, jossa joustavan automaation hyödyntämistä demonstroidaan.

Lue lisää hankkeesta

 

Lue uusimmat julkaisumme ePookista

Mukana Oulun innovaatioallianssissa

Työtämme ohjaa strategiamme lisäksi Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, VTT:n ja Technopolis Oyj:n, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Luonnonvarakeskus Luken ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kanssa tehty sopimus, Oulun innovaatioallianssi (OIA). Se jatkaa Oulun pitkää perinnettä koulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän sekä julkisen sektorin välisessä yhteistyössä. OIA:n tavoitteena on viedä Oulu maailmankartalle tunnettuna innovaatiokeskuksena.

Keskitämme toimintaamme sovituille innovaatioaloille, investoimme infrastruktuureihin ja kehitämme mekanismeja yhteiseen käyttöön. Vuosien 2016–2020 sopimuksessa Oamkin vastuulla on ketterä kaupallistaminen.

Tutustu innovaatioallianssin esitykseen täällä.

OIA-yhteyshenkilö


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta
050 3174713