Tutkimusta, kehittämistä ja innovointia yhdessä alueen hyväksi

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla ratkaisemme yhteistyössä sekä suoraan yrityksiltä tulevia haasteita että isoja kokonaisuuksia esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja väestön monimuotoistumiseen liittyen.

Yhteistyöstä kanssamme saat käyttöösi asiantuntijoidemme osaamisen, modernit kehitysalustamme ja laboratoriomme sekä laajat verkostomme. Myös tulevaisuuden asiantuntijat eli opiskelijamme ovat mukana, sillä tki-toiminta on vahvasti osa koulutustamme.

Tki-toiminnalla luomme uusia innovaatioita, tuotamme soveltavaa tietoa sekä kehitämme uutta osaamista. Tavoitteenamme on, että yhteistyöllä Oulun seutu ja koko Pohjois-Suomi voivat hyvin ja kehittyvät.

Painoalamme tukevat alueen kehitystä

Tki-toimintamme painoalat ovat ympäristöviisaus, kestävä hyvinvointi ja digitaalinen murros. Tki-toiminnan läpileikkaavat teemat ovat digitalisaatio, yrittäjyys, kansainvälisyys ja verkostoituminen. 

Ympäristöviisaus

Ympäristöviisaus liittyy meillä erityisesti kiertotalouden, vastuullisen teollisuuden ja kuluttamisen sekä energian tuotannon ja käytön optimoinnin kehittämiseen.

Kestävä hyvinvointi

Kestävä hyvinvointi -painoalaan kuuluvat väestön monimuotoistumisen huomiointi, terveydenhuollon ja sosiaalialan digitalisoinnin edistäminen sekä uudistuvat liiketoimintamallit.

Digitaalinen murros

Digitaalinen murros -painoala keskittyy uusien digitaalisten teknologioiden soveltamiseen ja liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen. Meillä nämä liittyvät tällä hetkellä pääasiassa datatalouteen, 5G/6G-teknologiaan, drooneihin, robotiikkaan ja painettavaan älyyn.

Tule mukaan

Vuosittain meillä on käynnissä noin 150 hanketta, joissa on mukana noin 450 yritystä ja yhteisöä.

Ota yhteyttä ja kerro, millaista yhteistyötä sinä haluat tehdä kanssamme.

Tutustu Oamkin hankkeisiin

Made in maaseutu -hanke

Made in Maaseutu – markkinointi- ja designosaamista maaseutuyrityksille

Yhdessä kehittämällä uutta nostetta mikroyritysten tuotteisiin ja palveluihin. Made in Maaseutu (MADE) -hankkeen tavoitteena on edistää mikroyritysten ja oppilaitosten välistä yhteiskehittämistä Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa aktivoidaan yrityksiä kehittämään uusia ja olemassa olevia tuotteitaan ja palveluitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa sekä vahvistetaan yritysten suunnitteluosaamista erityisesti visuaalisen suunnittelun, asiakaskokemuksen ja sisällöntuottamisen teemoissa. Hanke järjestää yhteiskehittämiseen pohjautuvia työpajoja, webinaareja ja seminaareja. Hankkeen tuloksena syntyy yhteiskehittämisen malli, jota voidaan hyödyntää mikroyritysten ja oppilaitosten välisessä yhteistyössä.

Lue lisää MADE-hankkeesta.

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hanke tuo tekniikan aloja tutummaksi tytöille työpajojen, koulutusten sekä koulutusmateriaalin kautta. Hankkeen myötä vahvistetaan tyttöjen luottamusta osaamiseensa ja innostusta hakeutua opiskelemaan teknologia-alaa. Hankkeen kohderyhmät ovat tytöt (9-luokkalaiset ja toisella asteella opiskelevat), opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä yritykset ja työnantajat. Välillisiä kohderyhmiä ovat vaikuttajat ja päättäjät, vanhemmat ja huoltajat sekä media.

Lue lisää Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hankkeesta.

EaaSLab – Energia-, sähkö- ja talotekniikan oppimisympäristö

EaaSLab-hankkeessa rakennetaan energia-, talotekniikka-, sähkö- ja automaatiolaboratorioista koostuva hybridilaboratorio, jossa tehtävä koulutus-, tutkimus- ja yritysyhteistyö vastaa meneillään olevaan energiamurroksen ja työelämän tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen. EaaSLab-hanke vastaa asetettuihin energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön tavoitteisiin sekä ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyviin haasteisiin nostamalla alan oppimisympäristöt vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuuden teknologisia vaatimuksia.

Lue lisää EaaSLab-hankkeesta.

5G VIIMA – 5G Vertical Integrated Industry for Massive Automation

5G VIIMA-hanke tutkii ja kehittää 5G-teknologiaa, teollisia sovelluksia sekä älykkäitä energiaverkkoja. Lisäksi hanke tuottaa suomalaiselle teollisuudelle ja akateemisille toimijoille konkreettista käytännön kokemusta siitä, missä vaiheessa ja kuinka hyvin kehittyvä 5G-teknologia soveltuu tehtaiden langattomaksi teollisuusverkkoratkaisuksi. Uusien langattomien teollisuussovelluksien odotetaan parantavan tehtaiden kilpailukykyä ja auttavan teollisuuskampusten palveluiden digitalisaatiota.

Lue lisää 5G VIIMA -hankkeesta.

Tutustu kaikkiin Oamkin hankkeisiin.

Lue uusimmat julkaisumme ePookista

Mukana Oulun innovaatioallianssissa

Työtämme ohjaa strategiamme lisäksi Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, VTT:n ja Technopolis Oyj:n, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Luonnonvarakeskus Luken ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kanssa tehty sopimus, Oulun innovaatioallianssi (OIA). Se jatkaa Oulun pitkää perinnettä koulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän sekä julkisen sektorin välisessä yhteistyössä. OIA:n tavoitteena on viedä Oulu maailmankartalle tunnettuna innovaatiokeskuksena.

Keskitämme toimintaamme sovituille innovaatioaloille, investoimme infrastruktuureihin ja kehitämme mekanismeja yhteiseen käyttöön. Vuosien 2016–2020 sopimuksessa Oamkin vastuulla on ketterä kaupallistaminen.

Tutustu innovaatioallianssin esitykseen.

OIA-yhteyshenkilö


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta
050 3174713

University Innovation Centre

University Innovation Centre palvelee Oamkin tki-toimintaa tutkimus- ja hanketulosten kaupallistamisessa, IPR-prosesseissa sekä hankkeiden toimintaa vauhdittavien innovaatiotapahtumien järjestämisessä. Innovaatiokeskus on Oamkin ja Oulun yliopiston yhteinen palvelukokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää korkeakoulujen yhteisten palveluiden tarjontaa niin yrityksille ja yhteisöille kuin korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Lue lisää: University Innovation Centre