React & Share: React & Share pois
Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä


Menestystarinat

Sivulle julkaistaan vuoden 2023 aikana videoita yritysten ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön menestystarinoista.

 

Kajaanin Tilitaito Oy:n toimitusjohtaja Akseli Leppänen kertoo RAVE – Rakentamisen vähähiiliset energiaratkaisut -hankkeen videossa kokemuksia aurinkosähköstä. RAVE -hankkeessa on tehty tietoiskuvideoita vähähiiliseen rakentamiseen liittyen. Katso alla oleva Tilitaito Oy:n vertaistarina yrityksestä, joka on hyödyntänyt ammattikorkeakoulujen palveluita ja osaamismahdollisuuksia.

 

Tietoisku: Kajaanin Tilitaito Oy:n kokemuksia aurinkosähköstä - YouTube

React & Share: React & Share pois
Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä


Mikro-opinnot

 

Voit opiskella maksuttomia mikro-opintoja ajasta ja paikasta riippumatta. Mikro-opintojen sisällöt ovat aikaa ja muutoksia kestäviä, ja aiheet ovat sellaisia, joita kunkin yrityksen tulee tarkastella toiminnassaan aika ajoin. Tutustu hankkeen valtakunnalliseen opintokokonaisuuteen täällä

Myynnin tuomat mahdollisuudet -mikro-opinnot

Myynnin tuomat mahdollisuudet -mikro-opinnot sisältävät viisi aihealuetta, joihin kuuluu erilaisia valmennus- ja webinaaritallenteita esitysmateriaaleineen ja pohdintatehtävineen.  Mikro-opinnot käsittelevät myyntiosaamista myyntiprosessista asiakasymmärrykseen ja ostamisen psykologiaan, operatiiviseen myyntiin, uusasiakashankintaan sekä Amazoniin myyntialustana. Antoisia hetkiä myyntiosaamisen kehittämisen parissa! 

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen -mikro-opinnot

Kuinka tunnistat digitaalisen markkinoinnin osaamisesi? Oletko vasta-alkaja, edistynyt vasta-alkaja, osaaja vai asiantuntija? Miten kehität asiakasymmärrystäsi ja varmistat asiakastyytyväisyyden? Mitä arvolupaus kertoo yrityksesi tuotteista ja palveluista? Mikro-opinnot käsittelevät digitaalista markkinointia oman osaamisen kehittämisen, asiakasanalyysin, kilpailija-analyysin, oman markkinoinnin analyysin sekä arvolupauksen näkökulmista. Opiskeluintoa sinulle digimarkkinoinnin parissa!

Ilmastonmuutoksen perusteet 

Tervetuloa oppimaan perusteet ilmastonmuutoksesta! Tällä 1 opintopisteen Ilmastonmuutoksen perusteet -verkko-opintojaksolla käydään läpi ilmastonmuutos ilmiönä, perehdytään eri kasvihuonekaasuihin ja niiden aiheuttamaan keskilämpötilan nousuun. Saat monipuolisen katsauksen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä päästövähennystarpeeseen. Lopuksi omaksut erilaisia ratkaisuja, joilla ilmaston lämpenemistä voidaan hillitä.

Työntekijäymmärrys liiketoimintaresurssina

Työntekijäymmärrys liiketoimintaresurssina -mikro-opinnot on suunnattu matkailualan yrittäjille ja työntekijöille, jotka tarvitsevat osaamista matkailualan vastuullisuuteen liittyen. Mikro-opinnot suoritettuasi tiedät mitä vastuullinen matkailu tarkoittaa sekä tunnistat vastuullisuuden ulottuvuudet ja merkityksen matkailuliiketoiminnassa. Osaat hyödyntää ja soveltaa niitä yrityksesi tai työpaikkasi toiminnassa sekä toiminnan suunnittelun ja johtamisen tukena.

 

Vastuullinen matkailuliiketoiminta

Mikro-opinnot on tarkoitettu matkailualan yrittäjille ja työntekijöille, jotka tarvitsevat osaamista matkailualan vastuullisuuteen liittyen. Opinnot tukevat yrityksen vastuullisuusohjelman sisältöihin perehtymistä ja Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman aloittamista. Mikro-opinnot suoritettuasi tiedät mitä vastuullinen matkailu tarkoittaa sekä tunnistat vastuullisuuden ulottuvuudet ja merkityksen matkailuliiketoiminnassa. Osaat hyödyntää ja soveltaa niitä yrityksesi tai työpaikkasi toiminnassa sekä toiminnan suunnittelun ja johtamisen tukena. 

 

 

 

 

React & Share: React & Share pois
Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä


Yhteystiedot

 

 • Pohjois-Suomi:

  • Marja-Liisa Järvelä, Oulun ammattikorkeakoulu, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 040 674 8344
  • Matti Luukkonen, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 040 551 4561
  • Natalia Pulakka, Lapin ammattikorkeakoulu, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 044 032 8118

 

 • Valtakunnallinen hankekokonaisuus:

  • Tanja Rimpilä, Karelia-ammattikorkeakoulu, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 050 337 9287
React & Share: React & Share pois
Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä


Tietoa hankkeesta

Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (MUUVI) -hankkeen tavoitteena on tukea pohjoissuomalaisia mikro- ja pk-yrityksiä toimimaan odottamattomissa kriisitilanteissa. Kehitämme yritysten kykyä sopeutua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä taitoa oppia hyödyntämään niitä. Keskitymme erityisesti yritysten muutoskyvykkyyden, vihreän siirtymän ja digitalisaation teemoihin. 

 • Tarjoamme yrityksille maksuttomia mikro-opintoja. Mikro-opinnot ovat lyhytkestoiseen, työn lomassa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen tarkoitettuja koulutuksia, joita yritykset voivat suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta.

 • Tarjoamme yrityksille maksuttomia info- ja sparraustilaisuuksia. Sparrauksen tavoitteena on tunnistaa yritysten kehittämistarpeet, ohjata osaamisen kehittämiseen sekä tuottaa yrityksille hyödyllisiä uusia koulutussisältöjä.

 • Toteutamme hyviä käytänteitä esiin nostavan yritystarinakampanjan tukemaan yritysten välistä vertaisoppimista.

 • Pilotoimme pitkäjänteiseen kumppanuuteen perustuvan ammattikorkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyömallin.   

Hanke on suunnattu Pohjois-Suomen (Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien) mikro- ja pk-yrityksille. Sitä toteuttamassa ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu. Hanke toimii osana valtakunnallista hankekokonaisuutta. Se toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoituksella ja toteutusaika on 1.12.2022-31.12.2023. 

React & Share: React & Share pois
Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä

 

Supporting the Resilience, Green Transition and Digitalisation of SMEs

The aim of our project is to support the SMEs of Northern Finland in recovering from unexpected crises. We develop the SMEs’ ability to adapt to changes in their operating environments as well as their ability to utilize the changes. We focus especially on the themes of resilience and change management, green transition, and digitalisation.

Our activities:

 • We provide SMEs with micro studies intended for short-term competence development. The micro studies are free of charge and can be completed while at work at any suitable time for the user and from any place with an internet connection. Some of the micro studies are provided in English.
 • We organise free information and coaching events for SMEs with the goal of identifying their development needs, finding suitable development routes for them, and producing further micro studies and events to cover their competence development needs.
 • We implement a communication campaign promoting selected success stories of SMEs to foster peer-to-peer learning between companies.
 • We pilot a cooperation model between universities of applied sciences and companies to foster for long-term development cooperation aimed at providing solutions for the development needs of the companies.

Our project addresses the development needs of SMEs operating in Northern Finland in the regions of Northern Ostrobothnia, Kainuu and Lapland. The activities are implemented by Oulu University of Applied Sciences, Kajaani University of Applied Sciences and Lapland University of Applied Sciences between 1 December 2022 and 31 December 2023.

Our project is part of a nation-wide initiative implemented via four individual projects with REACT-EU funding from the European Social Fund: Eastern Finland, Northern Finland, Southern Finland and Western Finland.

Contact information

Please, contact us for more information or with cooperation initiatives:

 • Marja-Liisa Järvelä, Oulu University of Applied Sciences, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. +358 40 674 8344
 • Matti Luukkonen, Kajaani University of Applied Sciences, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. +358 40 551 4561
 • Natalia Pulakka, Lapland University of Applied Sciences, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. +358 44 032 8118