BioDiPi – Biotalouden Digi-Pilotit

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja saada ICT-yritykset tuottamaan biotalouden arvoketjujen yritysten käyttöön uusia digitaalisia palveluja, sovelluksia ja laiteratkaisuja, jotka auttavat alan yrityksiä kehittämään toimintaansa.

Keräämme aktiivisesti toimijoilta potentiaalisia sovellusaloitteita ja arvioimme niitä kohderyhmien tarpeen, ICT-yritysten liiketoimintapotentiaalin, vallitsevan markkinatilanteen sekä teknisen toteutettavuuden näkökulmista. Tutustu hankkeessa kehitettäviin ratkaisuihin Toimenpiteet ja tulokset -välilehdellä.

Kehitystyön jälkeen prototyypit luovutetaan jatkokehitystyöhön. Prototyyppien lähdekoodit löytyvät GitHub-palvelimesta osoitteesta: https://github.com/Biodipi/, ja ovat siellä kaikkien vapaasti tarkasteltavissa ja ladattavissa.

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020 – 31.12.2023 ja hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan Liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella.

Tulevat tapahtumat

Luonnontuotealalle tehoa digitalisaatiolla ja teknologioilla -webinaari 31.10.2023 klo 9-12.

Luonnontuotealan arvoketjujen tehostamiseksi tarvitaan nykyistä aktiivisempaa avoimen tiedon, digitalisaation ja uusien teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä. Alan kestävä uusiutuminen ja kasvu edellyttävät älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla voidaan esimerkiksi tehostaa ja optimoida raaka-ainehankintaa, lisätä resurssitehokkuutta läpi arvoketjujen sekä edistää luonnon raaka-aineiden jäljitettävyyttä. Ilmoittaudu mukaan ja tule kuulemaan millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio ja teknologiset ratkaisut voivat tarjota luonnontuotealalle!​​

Menneet tapahtumat ja muiden järjestämät tilaisuudet

Kiertotalous likes digi -klusteritapahtuma 16.8.2023, Oulu

Kiertotalousklusteri kumppaneineen järjesti Kiertotalous likes digi –tapaamisen törmäyttämään kiertotaloustoimijoita ja digitaalisten ratkaisujen kehittäjiä.

Kiertotalousareena 24.5.2023, Oulu

Hanke oli mukana Oulussa ensimmäistä kertaa järjestettävässä KiertotalousAreenassa Oulun ammattikorkeakoulun messupisteellä.

Valtakunnalliset biotalouspäivät 20-21.9.2022, Oulu

Hanke osallistui Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n järjestämille Valtakunnallisille biotalouspäiville esittelemällä toimintaansa messupisteellä.