kuvakorkeus:

Materiaalit

Hankkeen koulutusmateriaali tulee Moodle-alustalle, minne jokainen saa omat henkilökohtaiset tunnuksensa.

Tälle sivustolle kootaan muuta hankkeen tuottamaa materiaalia.

Koulutusesitteet

Alta löydät Bioliito hankkeen koulutusesitteet. Päivitämme niitä hankkeen edetessä.

Innsbrück / Munchen -opintomatka, syksy 2021

Dr. Alexander Eberhardinger, toimitusjohtaja KSK Kompostierungs-Service Käßmeyer GmbH

Oulua lämmitetään uusiutuvalla puulla! -seminaari 22.9.2021

Petri Luukkonen, BioLiito-hanke

 • Seminaarin aloitussanat ja ohjelma

Tuomo Siponen, Kaskihanke Oy

 • Kokemuksia yrittäjien yhteistyöstä Pohjois-Savossa
 • Energiapuunhankinta
 • Haasteet

Pertti Vanhala ja Lauri Heilala, Oulun Energia

 • Uutta energiaa kiertotaloudessa
 • Vastuullista kiertotaloutta:
  • Laanilan bio- ja ekovoimalaitos
  • Ruskon jätteidenlajittelulaitos
  • Hakkuu- ja hoitotyöt Oulun lähiympäristössä

Timo Vanhala, Turveruukki Oy

 • Turveyrittäjästä moniosaajaksi

Eeva-Liisa Repo, Suomen metsäkeskus

 • Tule metsään! -kampanja

Metsäkoneyritysten kannattavuus 5.5.2021

Timo Makkonen, Koneyrittäjät ry

 • Yleinen kannattavuuden kehitys
 • Keinoja kannattavuuden kehittämiseen
 • Koneyrittäjien Datapankki kannattavuuden kohentamisen apuna

Ari Pihlajavaara, Koneyrittäjät ry

 • Jaksotyö

Turpeesta metsään -webinaari 28.04.2021

Metsäalan näkymät Pohjois-Suomi, Markku Ekdahl MTK Metsälinja

Metsä Groupin tulevat tarpeet 

Puunkorjuuyritykset rahoittajan näkökulmasta, Finnvera

Mitä turpeen jälkeen -seminaari 18.12.2020

Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman valmistelu, suunnittelujohtaja Jussi Rämet Pohjois-Pohjanmaan liitto

Oulun Energian tarpeet lähitulevaisuudessa, Pertti Vanhala Oulun Energia

Veljekset Korkala Oy:n tarina, toimitusjohtaja Ismo Korkala

Koulutus tallenteet

Yrittäjäpolven vaihdos koulutussarja:

Tee elämäsi kaupat 13.1.2021

 • Osto- ja myyntiprosessi, sopimukset ja myyntineuvottelut, yritysverotukseen erikoistunut asiantuntija Tuomas Kiviranta Ernst & Young
 • Potentiaalisten ostajien löytäminen? toimitusjohtaja Meri Varkoi-Anhava Yrityspörssi Oy
 • Case-esimerkki: KTC Group Oy:n tarina, yrittäjä Olli Kuivamäki

Yrityksen omistajavaihdos 11.11.2020

 • Eri yritysmuodot sukupolvenvaihdoksessa, edut ja haitat Jarmo Kastikainen OAMK
 • Case-esimerkki: Osakeyhtiö maaseutuyrittämisessä, Jukka Karhumaa
 • Sukupolvi vaihtuu, varaudu ajoissa! Osmo Autio Wikli Group Oy

 Maatilan SPV -webinaari, Osmo Autio 2.10.2020

Aloituseminaari 8.10.2019

Aiheina oli mm. bioenergian tulevaisuus, metsävaratiedon avautuminen ja biotalouden yritystuet. Alle on koottu seminaariesitykset.

Tilaisuudessa käytiin monipuolista keskustelua metsäbioenergiasta ja sen tulevaisuudesta.

Bioenergia-alalla on odotettavissa suuria muutoksia ja uusia mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa. Siksi on tärkeää, että alan pienet toimijat saavat tarvittavaa koulutusta ja neuvontaa pärjätäkseen muuttuvassa kilpailutilanteessa ja ottaakseen mahdollisuudet haltuun.

Maailma muuttuu ja samoin muuttuvat tavat toimia metsäbioenergia-alalla, yhä kiihtyvää tahtia. Muutoksia kaivataan niin byrokratiaan kuin tietotaidon lisäämiseen, jotta tavoitteisiin päästään kannattavasti. Kun öljylämmitystä korvataan metsähakkeesta tuotetulla lämmöllä, syntyy siitä kerrannaisvaikutuksia aluetaloudellisesti, mitkä työllistävät ja vaurastuttavat kunta-aluetta. Valitettavasti nämä hyödyt eivät tule aina ymmärretyksi kuntatasolla. Metsäbioenergia-ala on monesti tottunut toimimaan totutulla tavalla. Siksi on tärkeää ymmärtää, etteivät bioenergian raaka-aineet kilpaile keskenään, vaan pikemminkin täydentävät toisiaan.

Integroidun korjuun nähtiin tulevan jatkossa yleistymään ja sitä kautta mahdollistamaan energiapuun tehokkaamman korjuun ainespuun ohella. Keinokuivatuksella nähtiin olevan mahdollisuus kasvattaa korjuupotentiaalia, kun pääomaa ei ole sidottu koko kuivausajaksi. Nuorten metsänhoidon nähtiin olevan ensisijaista, kun halutaan maksimoida tulonsaanti jatkossa. Business Finlandin edustaja kertoi millaisia erilaisia tukia he tarjoavat viennin edistämiseen ja palvelun ja tuotteen innovointiin voi saada. Heillä on haarakonttorit 40 eri maassa ja he auttavat yhdessä yritystäsi kansainvälistymään. Energiatukien ei tarvitse liittyä vientiin.

Tutustu seminaarin esityksiin alta.

Päivitetyn koulutustarjonnan löydät koulutuskalenteri osiosta. Ilmoittautumiset ovat alkaneet. Tule rohkeasti päivittämään tietojasi ja oppimaan uutta!