kuvakorkeus:

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on luoda mahdollisuuksia, metsäbioenergia-alan uusille ja jo alalla toimiville toimijoille, järjestämällä koulutusta ja neuvontaa, sekä verkostoimalla alan uusia ja vanhoja toimijoita. Bioenergiakartoitushankeen löydösten perusteella tunnistettiin koulutus- ja kehittämistarpeita niin liiketalouden perusosaamisen kuin bioenergiaan liittyvissä teknisissä ratkaisuissa. Lisäksi kartoitushankkeen aikana havaittiin paitsi yritysten välisten verkostojen heikkous, myös vähäiset yhteydet perinteisiin neuvontapalveluihin.
Bioliito hanke tulee lisäksi tekemään töitä verkostojen luomisen ja aktivoinnin eteen sekä yritysten välillä, että luodakseen yhteyksiä yritysten ja neuvonta- ja muiden tukipalveluiden välille.