kuvakorkeus: 800

DIGITYY – Digitaalisen myynnin ja markkinoinnin koulutus

DIGITYY (Digillä työhön) -koulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alla oleville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa työttömistä digitaalisen myynnin ja markkinoinnin osaajia ja edistää heidän työllistymistään. Koulutus on maksuton 30 opintopisteen kokonaisuus, joka antaa työllistymiseen riittävät digitaalisen markkinoinnin tiedot ja käytännön työkalujen käyttötaidot. Koulutuskokonaisuus on suunniteltu yhteistyössä yritysten kanssa.

Koulutuksen hakijoille EI ole aikaisempia tutkintovaatimuksia. Koulutuksen ja harjoittelun tuloksellisuuden kannalta olisi kuitenkin parempi, että hakijalla olisi jonkin verran ymmärrystä liiketoiminnasta ja/tai markkinoinnista omien kokemusten tai opiskelujen pohjalta.

 

  

MIKSI KANNATTAA HAKEA DIGITYY-KOULUTUKSEEN?

Koulutus soveltuu työttömille, työttömyysuhan alla oleville (esimerkiksi lomautetuille) ja aloittaville yrittäjille, jotka ovat motivoituneet kehittämään omaa osaamistaan ja ovat valmiita näyttämään osaamistaan työharjoitteluyrityksille. 

1. Saat käyttöösi korkeatasoiset, laajat materiaalit ja työkalut digitaalisen markkinoinnin toteuttamiseksi. Materiaalit perustuvat aikaisempien koulutusten pohjalta kirjoitettuun Digitaalisen markkinoinnin käsikirjaan.  Kaksi DIGITYY-koulutuksen kouluttajaa on ollut kirjoittamassa käsikirjaa. 

2. Jokainen voi valita itselleen sopivan tavan opiskella. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, mutta koulutukseen on mahdollista osallistua myös etänä. Luennoista tehdään myös tallenteet ja luentomateriaalit ovat saatavilla koko koulutuksen ajan.

3. Koulutuksessa on noin 40 koulutuspäivää. Koulutuspäivien aikana tutustutaan digitaalisen myynnin ja markkinoinnin teorioihin, tehdään harjoituksia ja pidetään työpajoja, joissa opiskelijat soveltavat oppimaansa käytännössä. Koulutuksen alussa olevan intensiivijakson aikana opiskellaan digitaalisen markkinoinnin ja myynnin perusteita, jotka antavat kaikille opiskelijoille hyvät pohjatiedot ennen työharjoittelun alkamista. Intensiivijakson jälkeen koulutusta on kaksi päivää ja työharjoittelua kolme päivää viikossa. 

4. Koulutuksessa on noin 40 työharjoittelupäivää. Oleellinen osa koulutusta on käytännön harjoittelu digitaalisen markkinoinnin tehtävissä yrityksissä. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden näyttää osaamistasi työnantajalle. Autamme sinua myös etsimään työharjoittelupaikan, joka sopii parhaiten juuri sinun tavoitteisiisi. 

5. Koulutuksen kouluttajat ovat kokeneita digitaalisen markkinoinnin ja myynnin kouluttajia. Kouluttajilla on kymmenien vuosien pituinen kokemus digitaalisesta markkinoinnista ja myynnistä sekä niiden kouluttamisesta. 

6. Koulutuksen suoritettuasi koulutuksen sinulla on todistus osaamisestasi. Koulutuksen jälkeen olet suorittanut 30 opintopistettä digitaalisen markkinoinnin ja myynnin ammattikorkeakouluopintoja. Opintoja voidaan hyväksilukea osaksi ammattikorkeakouluopintoja. 

7. Koulutus auttaa työllistymisessä.  Aikaisempien koulutusten perusteella yli 60 prosenttia koulutukseen osallistuneista on työllistynyt välittömästi tai pian koulutuksen loppumisen jälkeen.  

8. Koulutus on maksuton. Koulutuskokonaisuus on tuhansien eurojen arvoinen. Lisäksi koulutus tarjoaa opiskelijoille myös arvokkaan asiantuntijaverkoston, joka koostuu kouluttajista, muista opiskelijoista ja työharjoittelupaikkojen osaajista.

KOULUTUKSEN AIKATAULU

 • Koulutuksen hakuaika päättyy sunnuntaina 15.8.2021
 • Koulutukseen hakeneille ilmoitetaan päätöksestä perjantaihin 20.8.2021 mennessä
 • Koulutus alkaa keskiviikkona 25.8.2021
  • Koulutuksen intensiivijakso: 25.8. –17.9.
  • Koulutuksen harjoittelujakso: 20.9. –10.12. (viikossa kolme päivää työharjoittelua ja kaksi päivää koulutusta)
 • Koulutus päättyy keskiviikkona 15.12.2021

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN

 1. Kirjoita lyhyt, maksimissaan A4-mittainen vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot, miksi koulutus sopii juuri sinulle 
 2. Otsikoi sähköposti seuraavasti: DIGITYY / syksy 2021 -haku
 3. Lähetä hakemus ja CV pdf-tiedostoina 15.8. mennessä osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Huomio! Tutustu omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella.

KOULUTTAJAT


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Liiketalous
050 5938587

Jaakko Sinisalo on toiminut markkinoinnin yliopettajana yli 10 vuotta ja ollut kouluttajana digitaalisen markkinoinnin ja myynnin DIMMY 1.0, DIMMY 2.0 ja DIGITYY -koulutuksissa. Jaakko on yksi Digitaalisen markkinoinnin käsikirja -teoksen kirjoittajista. 


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Liiketalous
050 3266613

Minna Oksanen on työskennellyt markkinoinnin ja myynnin tehtävissä yli 15 vuoden ajan. Minna opettaa markkinointia liiketalouden opiskelijoille ja toimii DIGITYY-koulutuksen pääkouluttajana. 


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Liiketalous
040 1857823

Jonna-Riikka Kurtti on lehtori liiketalouden yksikössä. Jonna-Riikalla on työkokemusta B2B ja B2C maailmasta myynnin ja markkinoinnin tehtävistä noin 20 vuoden ajalta.  Jonna-Riikka on ollut kouluttajana DIMMY 1.0 ja DIGITYY -koulutuksissa ja on myös yksi Digitaalisen markkinoinnin käsikirja -teoksen kirjoittajista. 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutus on 30 opintopisteen kokonaisuus, joka koostuu seuraavista opintojaksoista:

Digitaalisen markkinoinnin perusteet (5 op)

Koulutuksen intensiivijaksolla opiskellaan digitaalisen markkinoinnin perusteita, johon kuuluvat esimerkiksi markkinoinnin peruskäsitteet, kilpailukeinot, asiakastiedon kerääminen, asiakkaiden hallinta, markkinoinnin suunnittelun perusteet, myynnin perusteet ja markkinoinnin psykologia. Tämän lisäksi käydään läpi digitaalisen markkinoinnin suunnittelua SOSTAC-mallin avulla, SIKS-mallia sekä analytiikan, sosiaalisen median, sisältömarkkinoinnin ja visuaalisen viestinnän perusteita.

Digitaalinen markkinointiviestintä (5 op)

Työharjoittelun alettua koulutusta on kaksi päivää viikossa. Digitaalinen markkinointiviestintä -opintojaksolla käsitellään digitaalista asiakaskokemusta, digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelua ja tutustutaan tarkemmin sosiaalisten medioiden, kuten Facebookin, Instagramin ja LinkedInin, käyttöön digitaalisen markkinointiviestinnän medioina. Lisäksi opintojaksolla käsitellään sähköpostimarkkinointia. 

Digitaalisen markkinoinnin taktiikat (5 op)

Digitaalisen markkinoinnin taktiikat -opintojakso keskittyy verkkosivuihin, hakukoneoptimointiin, analytiikkaan, hakusanamarkkinointiin, laskeutumissivujen optimointiin ja markkinoinnin automaatioon.

Digitaalisten myynti- ja markkinointiprosessien kehittäminen (5 op)

Digitaalisten myynti- ja markkinointiprosessien kehittäminen -opintojakso keskittyy myynti- ja markkinointiprosessien optimointiin digitaalisen markkinoinnin eri vaiheissa SIKS-mallin mukaisesti. Opintojaksolla käsitellään digitaalisen myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä saavuttamisen (S), asiakkaan innostamisen (I), konversion (K) ja sitouttamisen (S) optimoinnin pohjalta. 

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen (5 op)

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen -opintojakso kokoaa koulutuksen opinnot yhteen ja tarkoituksena on tehdä työharjoitteluyritykselle kokonaisvaltainen digitaalisen markkinoinnin suunnitelma SOSTAC-mallin mukaisesti. Suunnitelmassa käydään läpi työharjoitteluyrityksen nykytilanne, muodostetaan tämän perusteella tavoitteet, mietitään strategiat, toimenpiteet ja toimet siihen, kuinka tavoitteet saavutetaan sekä mietitään digitaalisen markkinoinnin hallintaan liittyvät asiat. 

Ohjattu käytännön harjoittelu yrityksessä (5 op)

Koulutuksen intensiivijakson jälkeen alkaa työharjoittelu digitaalisen myyntiin ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä. Työharjoittelu kestää kokonaisuudessaan noin 40 päivää ja on erittäin hyvä mahdollisuus sekä työnhakijalle että työharjoitteluyritykselle saada uutta osaamista. Aloittavat yrittäjät käyttävät ajan oman liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseen.

OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KEVÄÄN 2021 KOULUTUKSESTA

"Materiaalit ovat selkeitä, huolella valittuja ja ne muodostavat hyviä kokonaisuuksia."

"Luennot ovat olleet mielenkiintoisia ja välillä päivät ovat menneet niin nopeaa ettei kissaa kerkeä sanoa."

"Lopputehtävät ovat olleet hyvin käytännönläheisiä ja niissä on pohdittu olennaisia asioita. Kysymyksen asettelut ovat saaneet pohtimaan joskus laajemminkin asiaan liittyviä juttuja."

"Työharjoittelu on ollut mukavaa ja kehittävää, olen saanut uusia työkaluja omaan taskuuni sekä tavannut huipputyyppejä."

"Opettajat ovat aidosti motivoituneita ja alansa läpikotaisin osaavia aitoja ammattilaisia."  

"Kouluttajat ovat olleet mahtavia ja todella auttavia, ei tarvitse pelätä että kysyy tyhmän kysymyksen."

"Koulutus oli mielenkiintoinen ja antoi minulle paljon. Olen kiitollinen kaikesta ohjauksesta, mitä opettajilta olen saanut."