Droppi – Droonien rohkeat kokeilut Pohjois-Pohjanmaalla    

 

Uusia ja kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia droonien avulla

Droppi-hanke tutkii ja hyödyntää droonien käyttöä uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa droonien käyttöä tutkitaan erityisesti uusissa palveluissa ja tuotteissa, jotka tukevat vihreää siirtymää, hiilineutraalin ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamista ja kestävää kilpailukykyä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Hanke toteuttaa droonien käytön rohkeita kokeiluja: kokeilut ovat tarvelähtöisiä tuotekehityskokonaisuuksia, jotka noudattavat Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan kärkiteemoja. Mikro- ja pk-yrityksille järjestetään avoin rohkeiden kokeilujen haku!

 

Ilmastonmuutoksen hillintä on mahdollista ja mahdollisuus

Pohjois-Pohjanmaa on sitoutunut vauhdittamaan Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitetta ja on laatinut ilmastotiekartan (2/2021) ohjaamaan työtä. Droonien tuomia mahdollisuuksia kokeillaan Pohjois- Pohjanmaan toimintaympäristössä, alueen olosuhteet ja käytettävissä olevat paikalliset resurssit huomioiden.

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta antaa suuntaviivat toimintaympäristön kehittämiseen, ja niiden avulla alan kehittäjäorganisaatiot voivat kohdistaa käytössä olevia resurssejaan oikein. Kehittämällä toimintaympäristöä kokonaisvaltaisesti ympäristön, talouden, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset huomioiden ja korkeatasoisen TKI-tuen avulla ilmastonmuutoksen hillintä on sekä mahdollista että mahdollisuus.

 

Hankkeen kesto ja rahoitus

Hankkeen päätoteuttajana on Oulun ammattikorkeakoulu ja Arctic Drone Labs. Osatoteuttajana on Oulun yliopisto ja Biomimetiikka ja älykkäät järjestelmät -tutkimusyksikkö (BISG).

Hanke toteutetaan 1.5.2022–31.12.2023. Hankkeen on rahoittanut Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan liitto.