Tietoa hankkeesta

Kansainvälisen rahoituksen merkitys korkeakouluille nousee entisestään vuonna 2021 alkaen valtion rahoitusmallin painottaessa ulkopuolista hankerahoitusta. Samanaikaisesti rakennerahastorahoituksen odotetaan pienentyvän nykyiseen verrattuna Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Euroopan tasolla kilpailtuihin EU-rahoituksien varmistaminen vaatii rahoitusvälineiden tuntemusta ja vahvaa verkostoitumisosaamista. Oamkin toivetilana on päästä jatkossa mukaan laadukkaisiin hankekonsortioihin, joissa se voi omalla osaamisellaan tuoda lisäarvoa suuriin kansainvälisiin hankkeisiin. Eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna alueemme organisaatiot ovat pieniä toimijoita ja mahdollisuutemme parantuukin erityisesti alueellisen yhteistyön myötä.

Yhteistyön tiivistämiseksi, alueellisen tunnettuuden parantamiseksi ja EU-rahoitusosaamisen tason nostamiseksi Pohjois-Pohjanmaan alueella ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Centria ammattikorkeakoulu, Oulun kaupungin konsernihallinto ja BusinessOulu käynnistäneet kehittämishankkeen.

EU-osaamisen nosto -hankkeen päätavoitteena on parantaa Pohjois-Pohjanmaan alueen tunnettuutta Euroopassa ja onnistumista EU:n suorissa rahoitushauissa. Hankkeen toteuttajat vahvistavat organisaatioiden henkilöstön EU-rahoitusosaamista järjestämällä mm. työpajoja, informaatiotilaisuuksia ja hakemuskonsultaatiota. Lisäksi tuetaan hankevalmisteluun liittyviä tavoitteellisia matkoja. Rahoitushakuihin panostamisessa huomioidaan erityisesti toteuttajien strategiset tavoitteet ja Oulun innovaatioallianssin kärjet.

EU:n tutkimuksen ja innovaation rahoitus myönnetään Horisontti-ohjelmasta. Horisontti 2020 -ohjelman jälkeen alkaa seitsenvuotinen Horisontti Eurooppa vuonna 2021. Hankkeen toteuttajat keskittyvät pääosin Horisontti-ohjelman mahdollisuuksiin, minkä lisäksi Business Oulu tukee alueen yrityksiä hakemaan SME-instrumenttirahoitusta ja Oulun kaupungin konsernihallinto tukee kulttuurialan toimijoiden pääsyä luovan alan hankkeisiin. Näitä rahoitusmuotoja haetaan suoraan EU:n komissiolta ja niistä kilpaillaan kaikkien jäsenvaltioiden hakijoiden kanssa.

Hankkeen kohderyhmiä ovat Oamkin, Centrian ja Oulun yliopiston tutkimus- ja opetushenkilöstö sekä Oulun pk-yritykset ja kulttuurialan toimijat.

EU-osaamisen nosto -hankkeeseen on saatu Euroopan Aluekehitysrahaston rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitosta vuosille 2019-2021. Tämän lisäksi kaikki toteuttajat osallistuvat rahoitukseen omalla osuudellaan. Hankkeen päätoteuttaja on Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Oulun yliopisto, Centria ammattikorkeakoulu, Oulun kaupungin konsernihallinto ja BusinessOulu.