Koulutuksen sisältö

Minä johtajana

Hyvä itsetuntemus on tärkeä johtamisen työväline. Koulutuspäivien aikana  saat välineitä tunnistaa omia vahvuuksiasi ja  kehittämiskohteitasi ihmisten johtamiseen. Keskeisinä johtamisen teemoina ovat luottamuksen rakentaminen, omien arvojen tunnistaminen, tunneälyn vahvistaminen ja oman hyvinvoinnin johtaminen.

Organisaatiossa johtaminen

Henkilöstöjohtamiseen liittyvät keskeiset käsitteet selkiytyvät ja henkilöstöjohtaminen strategisena toimintona, osaamisen johtaminen ja tulevaisuusnäkökulma tulevat käytännönläheisesti tutuiksi. Lisäksi pohdimme valmentavan ja tuloksellisen esimiestyön perusteita, kestävän liiketoiminnan rakentamista ja vuorovaikutusta organisaatioissa.  

Verkostojen johtaminen 

Koulutuksen aikana sinulla on tilaisuus rakentaa verkostoja paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.  Lähipäivät, avoimet seminaarit ja kansainvälinen kouluttajaverkosto ovat mahdollisuuksia luoda uusia yhteistyö-, ystävyys- ja asiakassuhteita.

Erityisen tärkeäksi verkostoituminen muodostuu, mikäli haluat mukaan kansainvälisille markkinoille. 

Pienryhmäsparraus

Ohjelmaan kuuluu kolme johtamisvalmiuksien pienryhmäsparrausta kokeneen konsultin johdolla. Sparrausetapit ovat hieno mahdollisuus pohtia yhdessä muiden kanssa arjen johtajuuteen liittyviä kysymyksiä.