Kansainvälinen yhteistyö

 

Teemme tiivistä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa. Kumppanimme ovat Fabrica 360 Bulgariassa sekä Espanjassa toimivat EOI:n korkeakoulu ja Mondragonin yliopisto.

Yhteistyön tavoitteena on tunnistaa hyviä koulutusinnovaatioita ja toimintamalleja sekä levittää niitä koulutushankkeessa mukana olevien maiden käyttöön. Kansainvälinen yhteistyö luo edellytyksiä uusille innovaatioille ja vahvistaa muun muassa palvelumuotoiluosaamista. 

 

Eleonora Carnasa, Fabrica 360:n perustaja

 Eleonora Carnasa.jpg

Eleonora on Fabrica 360:n perustaja. Hän on kokenut palvelumuotoilun ja tarinankerronnan ammattilainen. Eleonora on valmentanut lukuisia moniammatillisia ryhmiä monissa Euroopan maissa. Hänen opastuksensa ansiosta on käynnistetty yli 20 suurta hanketta. Eleonora on myös itse johtanut kansainvälisiä hankkeita. Fabrica 360 on Bulgarian palvelumuotoiluverkoston jäsen.

Fabrica 360, Sofia, Bulgaria

Fabrica 360 on suunnittelu- ja innovointitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen konsultointia, koulutusta ja tapahtumasuunnittelua.  Fabrica 360 on palvelumuotoilun, luovan johtamisen, tarinankerronnan ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen. Asiakkaina ovat niin yritykset kuin kansalaisjärjestöt. Fabrica 360:lla on yli 15 vuoden kokemus EU-hankkeista.

Lisätietoja Fabrica 360:sta löydät heidän omilta verkkosivuiltaan www.fabrica360.eu

Eva Curto, ohjelmajohtaja

Eva Curto

Eva Curto toimii EOI-korkeakoulun European Coworkings -ohjelman sekä muiden kansainvälisten ohjelmien johtajana, joiden tavoitteena on edistää yrittäjyyttä. European Coworkings -ohjelman tavoitteena on lisäksi luoda Euroopan laajuinen mentoreiden verkosto, joka ohjaa yrittäjiä kansainvälistämään liiketoimintaansa. Eva on toiminut aiemmin myös kansainvälisten asioiden johtajana sekä vastannut kestävän kehityksen ja yritysvastuullisuuden aloista.

Fundacion EOI Escuela de Organización Industrial, Madrid, Espanja

EOI on liiketalouteen keskittynyt korkeakoulu, jonka tavoitteena on edistää Espanjan talouden ja teollisuuden modernisointia sekä kehittää opiskelijoidensa taitoja ja valmiuksia tulevaisuuden johtajiksi. EOI on ollut yli 20 vuoden ajan aktiivisesti mukana hanketyössä edistämässä yrittäjyyttä ja pk-yritysten syntyä.

Lisätietoja EOI-korkeakoulusta löydät heidän omilta verkkosivuiltaan www.eoi.es. 

Valtteri Melkko, Team Coach

Valtteri Melkko

Valtteri työskentelee tiimipäällikkönä Mondragonin yliopistoon kuuluvassa Mondragon Team Academyssä. Hän myös johtaa Mondragon Team Academyn toimintoja Suomessa. Hän on aiemmin työskennellyt yrittäjänä, projektipäällikkönä  ja tiimipäällikönä sekä Suomessa että Brasiliassa.

Mondragonin yliopisto, Bilbao, Espanja

Mondragonin yliopisto on osuuskunnallinen, Mondragon-yhteenliittymään kuuluva korkeakoulu Espanjan Baskimaalla. Mondragon-yhteenliittymä on Espanjan seitsemänneksi ja maailman suurin osuuskunnallinen yhteenliittymä. Se koostuu yli 260:stä yrityksestä, joissa työskentelee 100 000 henkilöä. Mondragon-yhteenliittymä yhdistää toiminnassaan demokraattisia menetelmiä. Se on keskittynyt työpaikkojen luontiin, sosiaalisen vaikutuksen luomiseen, työntekijöidensä henkilökohtaisen ja ammatillisen hyvinvoinnin edistämisen sekä sosiaalisen ympäristönsä kehittämiseen.

Mondragon Team Academy on Mondragonin yliopiston yrittäjyys- ja innovaatioyksikkö. Mondragon Team Academy kouluttaa nuoria yrittäjiä ja muutoksentekijöitä niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti. Mondragon Team Academyn kansainvälisessä verkostossa on yli 1 300 nuorta yrittäjää oppimassa yrityksen perustamisesta Espanjassa, Intiassa, Kiinassa, Etelä-Koreassa ja Meksikossa. Mondragon Team Academy käyttää kouluttamisessa suomalaista Tiimiakatemia®-menetelmää.

Lisätietoja Mondragon Team Academystä löydät osoitteesta mtaworld.com

Terttu Savela, projektipäällikkö

Terttu Savela

KTM, restonomi Terttu Savela toimii Oulun ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä. Vuodesta 2000 lähtien hän on vetänyt useita laajoja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamia naisten yrittäjyyden ja -johtajuuden edistämiseen tähtääviä hankkeita. Hankkeista on tehty useita vaikuttavuustutkimuksia, akateemisia julkaisuja ja pro gradu -tutkimuksia. Vuonna 2014 päättynyt fForum-hanke edusti Suomea Euroopan komission järjestämässä Yrittävä Eurooppa –kilpailussa. Hankkeissa luotujen ohjelmien teemoja ovat olleet muun muassa yrityksen perustaminen, yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen, vastuullinen johtaminen sekä maahanmuuttajayrittäjyys. 

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)

Oulun ammattikorkeakoulun soveltava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö (tki-työ) palvelee ja tukee opetuksen lisäksi koko pohjoisen Suomen kehitystä ja uudistaa sen elinkeino- ja työelämää. Hanketoiminnan kautta toteutettava tki-työ on laajamittaista ja monialaista. Oamkissa on noin 9000 opiskelijaa ja 800 työntekijää.

Oamkissa tehty työ yrittäjyyden ja erityisesti naisyrittäjyyden edistämisessä on saavuttanut vahvan aseman sekä kohderyhmän luottamuksen. Toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja ajanmukaistamiseen toimintaympäristön muutosten mukaisesti panostetaan koko ajan. 

Anne Keränen, projektikoordinaattori

Anne Keränen

KTT Anne Keränen toimii tutkijana ja opettajana Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulussa Martti Ahtisaari Instituutissa. Opetuksessa hänen pääaiheitaan ovat henkilöstöjohtaminen, vastuullinen johtaminen ja yrittäjyys. 

Anne on ollut kehittämässä uusia johtamisen valmennusohjelmia ja on aikaisemmin työskennellyt henkilöstöjohtamisen asiantuntija- ja esimiestehtävissä teknologiayrityksissä. Tutkimuksessa pääpaino on vastuullisessa johtamisessa ja liiketoiminnassa.

Oulun yliopisto

Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Vuonna 1958 perustettu, 13 500 opiskelijan ja 2 800 työntekijän muodostama yhteisö on Suomen monitieteisimpiä ja suurimpia yliopistoja. Oulun yliopistoon kuuluu kahdeksan tiedekuntaa ja monia erikoistuneita tutkimusyksiköitä.