Tutkimus ja kehitys

 

Oamkin strategiassa ympäristöviisaus on yksi keskeinen painopiste, jonka ympärille tutkimus- ja kehitystoimintaa rakennetaan. Ympäristöviisaus liittyy Oamkissa erityisesti kiertotalouden, vastuullisen teollisuuden ja kuluttamisen sekä energian tuotannon ja käytön optimoinnin kehittämiseen. Luonnonvara-alan TKI-toiminta kohdistuu maatilatalouteen, bio- ja kiertotalouteen sekä maaseudun kehittämiseen. 

Luonnonvara-alan julkaisut löydät uudesta Oamk Journalista, ePookista ja e-Pooki asiantuntijablogista.

Hankekumppaniksi?

Onko sinulla hankeidea, johon haluat meidät kumppaniksi? Voit lähettää ideasi yhteydenottolomakkeen kautta. 

Luonnonvara-alan hanketoiminta

Luonnonvara-alalla on käynnissä lähes 20 hanketta. Voit tutustua hankkeisiin tarkemmin kunkin hankkeen nimestä avautuvasta linkistä.  

Käynnissä olevat hankkeet

BioDiPi - Biotalouden Digi Pilotit

Luonnonvarojen riittävyyttä edistämään ja vajaasti hyödynnettyjen uusiutuvien luonnonvarojen käyttöönottoa tukemaan tarvitaan uusia digitaalisia ratkaisuja. Tämä hanke aktivoi ICT-yrityksiä tuottamaan biotalouden arvoketjujen yritysten käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja.

 

Biokama - Biokaasua ja biometaania maatiloilta

BioKaMa-hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun tuotantoa, jalostusmahdollisuuksia ja käyttöä Pohjois-Pohjanmaalla. Biokaasua voidaan käyttää energiantuotantoon tai puhdistettuna liikenteessä erilaisten ajoneuvojen polttoaineena. Biokaasun mahdollisuuksien hyödyntäminen edistää ilmastonmuutoksen hidastamista ja luo keinoja siihen sopeutumiseen. Lisäksi biokaasu on kotimainen ja uusiutuva energianlähde.

 

Bioliito 2.0 - Turpeesta metsään 

BioLiito 2.0 -hanke edistää erilaisin koulutuksin ja tapahtumin metsäbioenergia-alan yritysten kasvua ja kannattavuutta. Koulutukset on suunnattu alan yrittäjille, aktiivisille toimijoille ja asiasta kiinnostuneille. 

 

Canemure - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

CANEMURE-hanke edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia kuuden vuoden ajan, vuosina 2018-2024. Käytännön ilmastotoimien edistämisen ohella hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä koko Suomeen.

 

Kasvupolku - Nuorten ja kehittävien maatilayrittäjien kasvupolut - yhteiskehittämisellä uusia malleja ja ratkaisuja johtamiseen

Hankkeen tavoitteena on parantaa yhteistoiminnassa nuorten ja kehittävien maatilayrittäjien kanssa maatilan johtamisen osaamista ja alalle tulon edellytyksiä sekä tuottaa johtamisen välineitä kokonaisvaltaisen ja kilpailukykyisen yrittäjyyden edistämiseksi maataloudessa. 

 

Likis vol. 2

Hankkeen tarkoituksena on laajentaa Likis-tapahtumaa ja vakiinnuttaa sen asemaa merkittävänä vuosittaisena lähiruokatapahtumana. Tavoitteena on laajentaa tapahtuman sisältöä lähiruoasta lähituotantoon (esim. käsityöt ja maaseutumatkailupalvelut), mahdollistaa säästä riippumaton toteutus (käyttöön sisätiloja) sekä lisätä myyjien/näytteilleasettajien ja vierailijoiden määrää (myös maantieteellisesti). Lisäksi tavoitteena on tapahtuman näkyvyyden nostaminen ja markkinoinnin tehostaminen kohderyhmille.

 

Osaava Farmari - Jatkuvan oppimisen malli maatalousyrittäjille 

Hanke toteuttaa osaltaan MMM:n ja Luken koordinoimaa valtakunnallista AgriHubi -ohjelmaa (Maatalouden osaamisverkosto, joka on suunnitteilla parhaillaan). Tavoitteena on kehittää talous- ja yritysosaamisen koulutusta, sisältöjä ja menetelmiä jatkuvan oppimisen tukemiseksi erityisesti niillä maatiloilla, jotka jäävät helposti syrjään kehittämistoimista.

 

ProsBKT - Prosessitekniikka bio- ja kiertotaloudessa

Hankkeen perimmäisenä, pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää bio- ja kiertotalouden prosessiosaamista Pohjois-Suomessa, vahvistaa osaamisen kautta alan liiketoimintaa alueella ja tarjota alueen yritysten tarpeisiin osaavaa, korkeakoulutettua henkilöstöä. Hankkeen välillisenä tavoitteena on myös tukea ja edistää alueen bio- ja kiertotalouden yritysten mahdollisuuksia vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin ja edistää ympäristön hyvinvointia.

 

Vaikuttavuus esiin 

Vaikuttavuus esiin -hanke auttaa tuottamaan tietoa EU:n maaseuturahastosta rahoitettujen hankkeiden vaikuttavuudesta Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa kehitetään vaikuttavuusmalli, jonka avulla voi entistä paremmin arvioida hankkeiden vaikutuksia maaseudun ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin ja yritysten elinvoimaisuuteen. Hankkeen toimiin kuuluu myös maaseudusta ja sen kehittämisestä viestiminen ja yhteistyön edistäminen.

 

Tutustu myös muihin Oamkissa käynnissä oleviin hankkeisiin 

Päättyneet hankkeet