kuvakorkeus: 400

Pohjois-Pohjanmaan ilmastokahvit

Pohjois-Pohjanmaan ilmastokahvit ovat Canemure-hankkeen organisoimia kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa käsitellään ajankohtaisia ilmastoaiheita.

Ke 8.12.21 klo 13-14 Ilmastokahvien teemana on Arviointityökaluista tukea ilmastotyöhön. Teams-tilaisuudessa esitellään laskentamalleja toimenpiteiden aluetaloudellisista vaikutuksista ja mukana uusinta tietoa biokaasusta. Ohjelmaa isännöi Suomen ympäristökeskus. Tervetuloa mukaan!

Ohjelma ja ilmoittautuminen

 

10.11.21 Ilmastokahvit järjesti Luonnonvarakeskus teemalla: Mannaa ja melua maankäytöstä

 

Ensimmäiset ilmastokahvit pidettiin 19.5.21 teemalla: Millä liikut ilmastoystävällisesti?

1.9.21 isäntänä toimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus aiheenaan: Energiamurros ja tulevaisuuden fossiilivapaa yhteiskunta

30.9.21 isäntänä toimi Oulun ammattikorkeakoulun Sustainable Resilient Coasts -hanke ja Nuorten Agenda 2030 -ryhmä aiheenaan: Nuoret ilmastoratkaisijoina. Materiaali tulossa myöhemmin. 

Tulevia yhteistyötahoja Ilmastokahvien järjestämisessä ovat Oulun kauppakamarin ilmastojaosto, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja alueellinen energianeuvonta. Lisätietoa tulossa!

Valtakunnalliset tilaisuudet

Hiilineutraali-webinaarisarja

Canemure-hanke tarjoaa kaikille avoimen Hiilineutraali-webinaarisarjan, jossa alan asiantuntijat jakavat tietoaan ja vastaavat ilmastonmuutoksen hillintään liittyviin kysymyksiin.

  • 21.9.2021 15-16 Ratkaisuja vähähiiliseen rakentamiseen
  • 12.10.2021 15-16 Hankinnat ilmastonmuutoksen hillinnässä
  • 2.11.2021 15-16 Luontopohjaiset ratkaisu ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja ilmastokestävyyden vahvistamisessa
  • 30.11.2021 15-16 Korjausrakentaminen vähentää rakennuskannan päästöjä

Teams-linkki, esitysten lisätiedot ja materiaalit

 

Hiilineutraalisuomi.fi -sivuilla on runsaasti materiaalia ajankohtaisiin ilmastotoimenpiteisiin liittyen. Oamkin Canemure-hanke vie Pohjois-Pohjanmaan teemoja eteenpäin monimuotoisessa yhteistyössä. Mikäli sinulla on suunnitelmia uusiin ympäristöhankkeisiin, koulutukseen ja tapahtumiin liittyen, ota yhteys hankkeen henkilökuntaan. 

Suomen ympäristökeskus on julkaissut uuden työkalun kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten suunnitteluun. Canemure-hankkeen henkilökunnan kautta on mahdollista saada maksutonta opastusta käyttöön. 

Syken päästövähennystyökalu

Canemure-hankkeen yhteystiedot

Muuta ajankohtaista

Hae mukaan kehittämään puun käyttöä korjausrakentamisessa! Motivan julkisen puurakentamisen neuvontapalvelun vauhdittajaryhmään vuodelle 2022 haetaan korjausrakentamisen hankkeita. Ryhmän tarkoitus on tehdä kehittämisestä mahdollisimman vaivatonta ja madaltaa kynnystä puun hyödyntämiseen vertaistuen ja asiantuntijasparrauksen avulla. lue lisää

Motivan tietopalvelu kuntien energiatehokkuus- ja ilmastorahoituksista