kuvakorkeus:

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyö

 

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma ja se koskettaa meitä kaikkia. Jokainen pohjois-pohjalainen on tärkeä, jotta Pohjois-Pohjanmaasta tulee ilmastoystävällisempi ja samalla parempi paikka asua. Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii tekoja kaikilla toiminnan osa-alueilla ja rakentavaa yhteistyötä eri osapuolten välillä. 

 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastopäästöt

Ilmastopäästöjen laskenta on tärkeä osa ilmastotyötä ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten arviointia. Maakuntien ja kuntien kasvihuonekaasupäästöjen laskennasta vastaa Suomen ympäristökeskus.

 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta

Canemure-alueilla on laadittu maakunnalliset ilmastonmuutoksen hillinnän tiekartat, joiden avulla edistetään tavoitteellista työtä ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Pohjois-Pohjanmaalla ilmastotiekartta on laadittu tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton POPilmasto-hankkeen sekä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.